DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO  „NASZA BAZA” W ROPCZYCACH
WSPARCIE DZIECKA I RODZINY PRZEZ CAŁY ROK
CEL: Wspieranie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
Placówka Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach, zapewniała będzie wsparcie przez cały rok szkolny oraz w okresie wakacji.  W trakcie roku szkolnego, czynna będzie w od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych – planowane godziny to 13.00-18.00 - łącznie 5 godzin dziennie, natomiast w trakcie ferii i wakacji, w godzinach przedpołudniowych dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców. Dzieci mieszkające w Ropczycach będą mogły uczestniczyć w zajęciach codziennie. Dzieci mieszkające poza gminą Ropczyce, będą mogły brać udział w zajęciach dwa/ trzy razy w tygodniu. Sporządzone zostaną grafiki i harmonogramy zajęć dla dzieci z poszczególnych gmin.
SPECJALISTYCZNE WSPARCIE DZIECKA I RODZINY 
CELE: 
• Realizacja działań psychologicznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych demoralizacją i marginalizacją społeczną z powodu zagrożenia wykluczeniem społecznym,  trudności materialnych, trudności losowych, problemów rodzinnych i innych;
• Wsparcie i pomoc dzieciom, młodzieży i/lub rodzinie w sytuacji kryzysowej. W Placówce Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach, zatrudniony zostanie psycholog, który w trakcie rekrutacji opracuje diagnozę indywidualną dzieci, a następnie przez cały rok, udzielał będzie wsparcia w formie konsultacji indywidualnych, grupowych, rodzinnych, warsztatów dla dzieci i młodzieży, pogadanek i prelekcji.
• wsparcie psychologa - łącznie 180 godzin dyżurów;
• zajęcia specjalistyczne – organizowane indywidualnie wg. potrzeb dzieci. Dzieci i rodziny otrzymają pomoc w sytuacjach kryzysowych związanych z rozwojem osobistym, sytuacją szkolną,  problemami rówieśniczymi oraz sytuacją w domu rodzinnym.
INTEGRACJA RODZIN
CEL:
Pomoc w integracji rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji rodziny. W trakcie roku szkolnego planowane jest zorganizowanie dwóch zabaw integracyjnych z udziałem rodzin dzieci, które na co dzień otrzymają wsparcie w Placówce Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach -  planowana jest zabawa andrzejkowa oraz zabawa z okazji Dnia Dziecka.
Podczas wspólnych spotkań zapewniony zostanie poczęstunek, organizacja zabaw i konkursów oraz nagrody i upominki. Pracownicy Placówki będą w stałym kontakcie z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci.
W sytuacji potrzeby i przy współpracy międzyinstytucjonalnej opracowany zostanie indywidualny plan pomocy dziecku i rodzinie. Praca wychowawczo-opiekuńcza prowadzona będzie dla dobra dziecka i na rzecz rodziny.
 
TURYSTYKA I REKREACJA
CEL:  Aktywny udział dzieci i młodzieży w życiu kulturalno-rekreacyjnym. Przez cały rok szkolny oraz w okresie wakacji, zorganizowanych  zostanie kilkanaście wyjść i wyjazdów turystyczno-rekreacyjnych.
• Wyjazd turystyczny poza województwo;
• 4 wyjazdy o charakterze kulturalnym – opcjonalnie: kino, teatr, muzeum, filharmonia;
• Ponad 10 wyjść/wyjazdów o charakterze sportowo-rekreacyjnym – opcjonalnie: basen, kręgielnia, park linowy;
Na co dzień, do dyspozycji dzieci w PWD będą:
• Rowery – 7 sztuk;
• Hulajnogi – 5 sztuk;
• Piłki do gry - piłka nożna/piłka ręczna;
• Zestawy do badmintona; 
• Drobny sprzęt sportowy typu: skakanki, ringo, worki do skakania, liny do przeciągania, obręcze hula-hop;
• Zestawy plansz do zabaw ruchowych i inne...
 
EDUKACJA
CEL:
Pomoc w nauce dzieciom i młodzieży z trudnością uczenia się i przyswajania wiedzy. W Placówce Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach, codziennie prowadzone będą zajęcia edukacyjne i kompensacyjno-wyrównawcze. Zapewniona będzie pomoc wychowawców/pedagogów oraz wolontariuszy w wyrównywaniu braków szkolnych oraz nauce i przyswajaniu bieżących treści programowych.
Dzieci w trakcie nauki własnej będą miały możliwość korzystania z:
• Programów edukacyjnych obsługiwanych przez tablicę interaktywną z zakresu matematyki, języka polskiego, języków obcych i innych przedmiotów na poziomie szkoły podstawowej oraz gimnazjum;
• Systemów edukacyjnych, wraz z bogatą ofertą zadań i ćwiczeń z różnego poziomu edukacyjnego i o różnym poziomie trudności;
• Programów multimedialnych oraz podręczników z zakresu ćwiczenia pamięci, koncentracji i szybkiego czytania; • Zestawów gier edukacyjnych i klocków rozwijających pamięć wzrokowa i koncentrację;
• Materiałów piśmienniczych oraz plastycznych niezbędnych do wykonywania zadań i prac domowych.
 
PROFILAKTYKA
CELE:
• Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych dzieci i młodzieży;
• Poprawa funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży  ze środowisk zagrożonych demoralizacją, z występującym w rodzinie problemem alkoholowym, narkomanią i/lub przemocą domową.
W Placówce Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach, będą prowadzone cykliczne zajęcia profilaktyczno-wychowawcze. Program zajęć warsztatowych będzie obejmował mi. :
• Profilaktykę  uzależnienia od alkoholu;
• Profilaktykę narkomanii ;
• Profilaktykę uzależnienia od komputera i sieci, telefonów komórkowych; Ponadto:
• Trening umiejętności psychospołecznych;
• Znam swoją wartość – zajęcia mające na celu: 
odkrywanie sposobów radzenia sobie z negatywnym stosunkiem do samego siebie; 
zwiększenie poczucia własnej wartości; 
rozwijanie pozytywnej samooceny, poczucia odpowiedzialności i samokontroli;
• Trening alternatywnych, twórczych sposobów spędzania czasu oraz inspirowanie do aktywności i rozwijania uzdolnień;
• Zaburzenie jedzenia – anoreksja i bulimia; • Inne w ramach potrzeb bieżących.
 
ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
CEL:
Wspomaganie wielopłaszczyznowego rozwoju dzieci i młodzieży;
W trakcie roku szkolnego oraz w okresie wakacji zorganizowanych zostanie:
• 132 godziny zajęć z ROBOTYKI;
• 176 godzin zajęć informatycznych;
• 176 godzin zajęć z zakresu umiejętności uczenia się;
Do uczestnictwa w poszczególnym typie zajęć, dzieci kwalifikowane będą przez psychologa w trakcie wstępnej diagnozy dziecka i rodziny prowadzonej na potrzeby rekrutacji do Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci, ich wieku, zainteresowań oraz możliwości. Każde dziecko będzie miało zapewnione wsparcie w przynajmniej jednym rodzaju zajęć. Zajęcia prowadzone będą w dwóch grupach wiekowych.
 
ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ I PASJI
CELE:
• Objęcie dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką i zajęciami;
• Rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci.
W Placówce Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach, na co dzień organizowane będą:
zajęcia taneczno-muzycznych;  
zajęcia sportowe;  
zajęcia plastyczne; 
 zajęcia kreatywne;
Dzieci będą miały stały dostęp do:
• Konsoli typu Xbox oraz zestawu gier o różnej tematyce i poziomie trudności;
• stołu do tenisa;
• stołu z wymiennymi nakładkami -bilardowego,
do piłki nożnej, hokeja i mini tenisa;
• stołu Cymbergaj;
• sprzętu sportowego – materacy, kształtek rehabilitacyjnych, drabinek gimnastycznych, drabinki  sznurkowej, drobnego sprzętu sportowego;
• zestawu zabawek – w tym różnego rodzaju klocków konstrukcyjnych, elektrycznych torów dla aut i kulek, samochodów, lalek, zestawów do robienia biżuterii  i innych;
• Zestawów puzzli o różnym poziomie trudności od 180 sztuk – 3000 sztuk, puzzle 3D; 
• Zestawy instrumentów muzycznych;
• Zestawów materiałów do technik Scrapbooking, Quilling, Origami;
• Materiałów plastycznych i innych…
 
Lata 2017 -  2018 w „Naszej Bazie”
FERIE ZIMOWE W „NASZEJ BAZIE”   
 Okres zimowy to czas intensywnej pracy i wzmożonej nauki związanej z zakończeniem I semestru w szkołach, to także czas odpoczynku i rekreacji, związany z przerwą w nauce szkolnej - feriami zimowymi. W Placówce wsparcia dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach, wszystkie dzieci biorące udział w projekcie, miały możliwość wzięcia udziału w dwutygodniowej półkolonii. Wśród atrakcji zaplanowanych na ten czas znalazły się wyjścia sportowo-rekreacyjne, wyjazdy kulturalne, wyjścia i spotkania edukacyjne oraz mnóstwo czasu na zabawy z wykorzystaniem  sprzętów sportowych, stołów do gier rekreacyjnych, bogatych zestawów gier planszowych, puzzli i innych zestawów kreatywnych do rozwijania zainteresowań.  W pierwszym tygodniu półkolonii odwiedziliśmy Muzeum lalek w Pilźnie, gdzie pod opieką pracowników muzeum obejrzeliśmy wszystkie zgromadzone w muzeum lalki, poznając ich historie i ciesząc się widokiem ręcznie robionych i zdobionych eksponatów. Mieliśmy okazję wziąć udział w warsztatach „Kukiełki postaci z bajek”, podczas których samodzielnie wykonywaliśmy laleczki z wykorzystaniem elementów drewna, materiałów oraz innych elementów zdobniczych. Efekt pracy, był dla dzieci miłym zaskoczeniem, a lalki prezentowały się pięknie. Kolejną atrakcją był wyjazd do Kina ZORZA w Rzeszowie na film pt. „Cudowny chłopak”. To film o chłopcu, który był na pozór inny niż my… zdrowi, bez deformacji ciała, bez widocznych skaz …. nie przyciągający każdego wzroku…. Ale to także film o wielkiej walce młodego człowieka, by być akceptowanym, lubianym, traktowanym z szacunkiem – tolerowanym przez rówieśników.  Film wzbudzający emocje, dlatego poprzedzony został pogadanką tematyczną, kierowaną przez naszego psychologa Pana Mateusza. Tolerancja to trudne i ważne zagadnienie, dlatego ta krótka rozmowa z psychologiem miała za zadanie wzbudzić refleksję, uświadomić dzieciom, że każdy z nas jest inny, że wszyscy różnimy się kolorem oczu, włosów, wzrostem czy stylem ubierania się. Mamy różne zdanie o otaczającym nas świecie oraz różne poglądy na każdy temat. Codziennie spotykamy się z innymi od nas dziećmi oraz dorosłymi. Na świecie nie ma dwóch takich samych osób, każdy bez wyjątku, jest wyjątkowy. Zdarza się czasem, że dostrzegamy w innych coś, z czym się nie zgadzamy, co może być dla nas inne lub niezrozumiałe. Pamiętamy jednak, że każdy ma prawo do własnego zdania, religii, zachowania czy ulubionej muzyki. I o to właśnie chodzi w tolerancji. Jest to cierpliwość i wyrozumiałość dla czegoś innego niż to, co jest nam doskonale znane. Te kilka zdań, ten krótki czas refleksji pozwolił nam w sposób właściwy odebrać sceny przedstawione w filmie, przez co wartości w nim przekazane jeszcze bardziej wzbogaciły nasze życie. W pierwszym tygodniu ferii, odwiedził nas również Pan Piotr – ratownik medyczny NZOZ w Ropczycach, który w bardzo ciekawy i wyczerpujący sposób przedstawił nam tematykę pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia teoretyczne przybliżyły dzieciom wiedzę na temat sposobów skutecznego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, a część praktyczna z wykorzystaniem fantomu, pozwoliła przećwiczyć w praktyce omawiane treści. Wszystkie dzieci uczestniczyły w zajęciach aktywnie. Miejmy nadzieję, że zdobyta wiedza, pozwoli im poczuć się pewniej w sytuacji gdy zajdzie potrzeba pomocy innym.  Drugi tydzień ferii w Placówce to czas zabaw i rekreacji. Dzieci wzięły udział w dwóch wyjściach zorganizowanych na terenie Ropczyc – wyjście na kręgielnię oraz na basen. Zabawa na Kręgielni była dla dzieci dużym wyzwaniem, gdyż większa część nigdy wcześniej nie miała możliwości zagrać w kręgle. Swoją przygodę z kręglami dzieci rozpoczęły od instruktażu pracownika kręgielni oraz zalogowania się  do systemu, który prowadził ranking uzyskanych punktów. Zabawa i rywalizacja, kształtowała u dzieci postawę przyjmowania porażek, a także cieszenia się z osiąganych sukcesów. W konkursie zespołowym najwyższą liczbę punktów uzyskali:  Emilka Sz., Rafał S. i Dawid G. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy. Zajęcia na basenie odbyły się pod okiem doświadczonego instruktora, który udzielił dzieciom wyczerpującej lekcji zachowania w wodzie oraz pokazał szereg ćwiczeń niezbędnych w nauce pływania. Były to zajęcia bardzo męczące, ale mimo to wszyscy w poczuciu niedosytu z zadowoleniem wrócili do Placówki. Poza rekreacją postawiliśmy również na edukacje i dobrą praktykę – uczestnicy projektu, wzięli udział w lekcji bibliotecznej zorganizowanej w Bibliotece Publicznej w Ropczycach. Podczas spotkania pracownicy biblioteki zapoznali dzieci ze zbiorami, przybliżyli procedurę wypożyczania książek, przytoczyli szereg argumentów na potwierdzenie wartości jaka płynie z czytania książek. Ponadto, codziennie dzieci korzystały z zasobów Placówki – brały udział w zajęciach z rozwoju kompetencji, zajęciach wychowawczych, pogadankach, maratonach gier, wspólnym układaniu puzzli. Każdego dnia wszyscy zadowoleni wracali do domów. Wszystkim, którzy w czasie tych ferii służyli nam swoją wiedzą i doświadczeniem bardzo serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że aktywny i urozmaicony tematycznie odpoczynek na feriach wpłynie pozytywnie na naukę w II semestrze, przynosząc wyłącznie sukcesy edukacyjne.
 
WAKACJE W „NASZEJ BAZIE”
Od 13 do 15 czerwca 2018r odbyły się Dni Otwarte w „Naszej Bazie”. Ich celem był nabór dzieci i młodzieży na półkolonie wakacyjne. W okresie wakacji Placówka Wsparcia Dziennego prowadziła zajęcia w formie trzech dwutygodniowych półkolonii letnich, w godz. 9:00-14:00. 1. Turnus 1 – 2-13.07.2018r – dzieci z gmin Sędziszów Młp. i Iwierzyce 2. Turnus 2 – 16-27.07. -2018r. – dzieci z gminy Ostrów 3. Turnus 3 – 30.07. – 10.08.2018r – dzieci z gminy Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie. Wśród atrakcji zaplanowanych na ten czas znalazły się wyjścia sportowo-rekreacyjne, wyjazdy kulturalne, wyjścia i spotkania edukacyjne oraz mnóstwo czasu na zabawy z wykorzystaniem  sprzętów sportowych, stołów do gier rekreacyjnych, bogatych zestawów gier planszowych, puzzli i innych zestawów kreatywnych do rozwijania zainteresowań. Podsumowaniem wypoczynku letniego w Placówce, była wycieczka do Rodzinnego Parku Rozrywki ENERGYLANDIA w Zatorze. Dzieci doświadczyły wielu emocji podczas zabawy na karuzelach i atrakcjach w strefie familijnej Parku.
 
SPECJALISTYCZNE WSPARCIE DZIECKA I RODZINY
          W Placówce Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach  został zatrudniony psycholog, który w trakcie rekrutacji opracował diagnozę indywidualną dzieci oraz przez cały rok udzielał wsparcia w formie konsultacji indywidualnych dla dzieci i ich rodzin  oraz zajęć grupowych. Wychowankowie otrzymali pomoc w sytuacjach kryzysowych związanych z rozwojem osobistym, sytuacją szkolną, problemami rówieśniczymi oraz sytuacją w domu rodzinnym.
W ramach działań profilaktycznych, dzięki uprzejmości Dyrekcji i pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ropczycach w dniach  17.09. – 2.10.2018r w Placówce Wsparcia Dziennego „Nasza Baza„ w Ropczycach, przeprowadzone zostały przesiewowe badania logopedyczne. W badaniach tych wzięło udział 33 dzieci i młodzieży. Rodzice/opiekunowie prawni otrzymali diagnozy oraz w przypadku zdiagnozowanych potrzeb zalecenia do dalszej pracy.
 
INTEGRACJA RODZIN
Pracownicy Placówki są w stałym kontakcie z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci. W sytuacji potrzeby i przy współpracy międzyinstytucjonalnej opracowuje się indywidualny plan pomocy dziecku i rodzinie. Praca wychowawczo-opiekuńcza zawsze  prowadzona jest dla dobra dziecka i na rzecz rodziny. W trakcie roku szkolnego zorganizowano PIKNIK RODZINNY z udziałem rodzin dzieci, które na co dzień otrzymują wsparcie w Placówce Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach. Piknik odbył się 25.05.2018r. z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki. Podczas zabawy rodzice z dziećmi brali udział w czterech konkursach z nagrodami. Dzieci miały do dyspozycji dmuchaną zjeżdżalnię oraz mogły pomalować twarz na wybrany przez siebie wzór. Zapewniony był poczęstunek dla wszystkich gości. Rozstrzygnięto też konkurs plastyczny „Rodzina na wesoło” 
 
TURYSTYKA I REKREACJA
Przez cały rok szkolny oraz w okresie wakacji, zorganizowano kilka wyjść i wyjazdów turystyczno-rekreacyjnych.
Muzeum Lalek w Pilźnie 31.01.2018r Podczas wycieczki wychowankowie mieli możliwość stworzenia własnej kukiełki oraz zapoznania się z różnymi sposobami wytwarzania i produkcji lalek.
„Cudowny chłopiec” kino „Zorza” Rzeszów 02.02.2018r. Na zakończenie ferii zimowych w „Naszej Bazie”, wszyscy wychowankowie udali się do Rzeszowa do kina „Zorza” na film pt. „Cudowny chłopiec”. To film o chłopcu, który był na pozór inny niż my… zdrowi, bez deformacji ciała, bez widocznych skaz …. nie przyciągający każdego wzroku…. Ale to także film o wielkiej walce młodego człowieka, by być akceptowanym, lubianym, traktowanym z szacunkiem – tolerowanym przez rówieśników.  Film wzbudzający emocje, dlatego poprzedzony został pogadanką tematyczną, kierowaną przez psychologa. Film wywarł na uczestnikach wycieczki niezwykłe wrażenie. Po projekcji jeszcze długo wszyscy wspominaliśmy i dyskutowaliśmy o treściach zawartych w filmie.
Wycieczka do Krakowa 03.04.2018r. Pobyt w Krakowie rozpoczęliśmy od spaceru wokół Zamku Królewskiego na Wawelu, przejścia ulicą Grodzką do Sukiennic oraz podziwiania Kościoła Mariackiego. Zwiedziliśmy Podziemia Krakowskie oraz dwie wystawy w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie – „To takie proste” i „Galeria Figur Stalowych”. Wzięliśmy udział w warsztatach karmelarskich w manufakturze słodyczy CiuCiu Artist oraz odwiedziliśmy park Trampolin GO JUMP w Krakowie, gdzie pod okiem instruktora uczyliśmy się podstaw gimnastyki i akrobatyki.
Wycieczka do Inwałdu 26.06.2018r. Pomimo deszczowej pogody z samego rana ruszyliśmy na wycieczkę do Inwałdu. Dzień rozpoczęliśmy od podróży dookoła świata. Zobaczyliśmy Statułę Wolności w Ameryce, Wieżę Eiffla w Paryżu czy Krzywą Wieżę w Pizie. Udało nam się wejść na Plac Św. Piotra w Watykanie oraz popływać gondolą w Wenecji. Zwiedzaliśmy także Polskę m.in. zamek Lubomirskich w Łańcucie, zamek krzyżaki w Malborku, pałac w Krasiczynie. Wzięliśmy udział w konkursie na wyjście z zielonego Labiryntu. Uczestniczyliśmy również w warsztatach garncarskich, gdzie mieliśmy okazje wykonać własnoręcznie miseczki. Zwiedziliśmy średniowieczny Zamek i warownię oraz wzięliśmy udział budzeniu  smoka. W Parku Dinolandia zwiedziliśmy Jaskinię Tajemnic, Park linowy, ogród zabaw i zagraliśmy w minigolfa.
Wycieczka Energylandia 31.07.2018r. Podsumowaniem  wakacji była wycieczka do Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze -największego Parku Rozrywki w Polsce. W parku zwiedziliśmy trzy strefy zabaw: familijną, Bajkolandię, Water Park, a najodważniejsi wybrali się na atrakcje dostępne w strefie ekstremalnej. Ponadto był czas na posiłek i wypoczynek na piasku pod palmami. Zadowoleni i pełni energii wróciliśmy do Ropczyc.
Zabawa Andrzejkowa 05.12.2018r. Zabawa Andrzejkowa odbyła się w Placówce Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach z udziałem wszystkich wychowanków i zaproszonych gości - pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, Wolontariuszy i Instruktorów. Spotkanie rozpoczęliśmy od podsumowania pracy Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach w latach 2017 – 2018 oraz podziękowań wszystkim, którzy w sposób szczególny wspierali jej działania oraz kształtowali to miejsce dzieląc się swoja wiedzą, doświadczeniem oraz bezinteresowną pomocą. Po wspólnym poczęstunku, podzieliliśmy się  na 4 grupy i w swoich drużynach  braliśmy udział we wróżbach, zabawach i zagadkach związanych z obchodzeniem zwyczajów i tradycji  zabaw andrzejkowych. Radości nie było końca i ciągle chciało się nam jeszcze więcej odkryć wróżb na swój temat.
Ponadto w czasie roku 2018 zostało zorganizowanych o charakterze sportowo-rekreacyjnym po 10 wyjść na basen kryty i do kręgielni, wycieczki rowerowe, rozgrywki sportowe na boiskach, wyjścia  na place zabaw, spacery po okolicy.
 
PROFILAKTYKA
W Placówce Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach, prowadzone są cykliczne zajęcia profilaktyczno-wychowawcze. Dzięki uprzejmości pracowników z Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach oraz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ropczycach, dzieci uczestniczyły w pogadankach na temat „BEZPIECZNE WAKACJE”, CYBERPRZEMOC i profilaktyka uzależnień od komputera, sieci internetowych, telefonów komórkowych oraz odpowiedzialność karna nieletnich i demoralizacja. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. W pierwszym tygodniu ferii, odwiedził nas również Pan Piotr – ratownik medyczny NZOZ w Ropczycach, który w bardzo ciekawy i wyczerpujący sposób przedstawił nam tematykę PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ. Zajęcia teoretyczne przybliżyły dzieciom wiedzę na temat sposobów skutecznego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, a część praktyczna z wykorzystaniem fantomu, pozwoliła przećwiczyć w praktyce omawiane treści. Wszystkie dzieci uczestniczyły w zajęciach aktywnie. Miejmy nadzieję, że zdobyta wiedza, pozwoli im poczuć się pewniej w sytuacji gdy zajdzie potrzeba pomocy innym.