Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach

 Adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach
39-100 Ropczyce
Ul. Konopnickiej 3
Tel.  17 22 27 576
fax. 17 86 52 524
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30
NIP 818-15-26-559

Monika Kwietniewska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach
tel. 17 86 52 540
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pokój  216

Zespół ds. obsługi finansowo-kadrowej

Jolanta Sroka - główna księgowa
tel/fax: 17 86 52 531,
pokój 218

 Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej 

Joanna Idzior - kierownik zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej
tel: 17 22 28 913

pokój 201

Iwona Łoch-Katlewska - pracownik socjalny
tel. 17 86 52 535
pokój 202

 Lidia Pijar - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 Jadwiga Cierpiał - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
tel: 17 22 100 48
pokój 203

Joanna Wlezień - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 17 86 52 535
pokój 202

Anna Sztokman-Szczepańska – psycholog
tel. 17  86 52 533
pokój 204
- promowanie rodzinnych form pieczy zastępczej.

 - kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

 - organizowanie i prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

 - szkolenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

 - prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

 - zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.

 - udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.

 - dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

 - zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.

 - wytaczanie na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych.

 - udzielanie pomocy i wsparcia usamodzielnianym wychowankom rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej.

 - współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi.

 - zawieranie porozumień między powiatami dotyczących umieszczania dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 - obciążanie wydatkami gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go pieczy zastępczej.

 - opracowywanie i realizacja programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

Zespół ds. pomocy instytucjonalnej i osób niepełnosprawnych

 Agnieszka Grabiec - pomoc administracyjna

Agnieszka Henowska - referent

 tel:  17 22 28 924,

pokój 211
- realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez udzielanie dofinansowania do: turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- realizacja pilotażowego programu "Aktywny samorząd"
- opracowywanie, realizacja i wdrażanie programów z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w powiecie ropczycko – sędziszowskim.

 Anna Niemiec - samodzielny referent
tel. 17 22 27 576,
fax. 17 86 52 524

pokój 217
- obsługa administracyjno - biurowa PCPR,
- opracowywanie realizacja i wdrażanie programów z zakresu pomocy społecznej w powiecie ropczycko – sędziszowskim,
- umieszczanie kierowanych osób w domu pomocy społecznej,
- kierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy,
- pomoc kombatantom i uchodźcom,
- współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie pomocy oraz wsparcia osób i rodzin.

 Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych w Ropczycach

 Dorota Darłak - referent

tel 17 22 28 957,
pokój 212,
- obsługa administracyjno – biurowa wypożyczalni,
- wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych,
- szkolenie indywidualne osób w zakresie obsługi wypożyczonego sprzętu,
- realizacja pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"

Adam Marciniec - magazynier/konserwator

tel. 17 86 52 542
pokój 313
- wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych,
- przyjmowanie zwrotu sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych,
- napraw, konserwacja, przeglądy sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ropczycach 

 Monika Kwietniewska - Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Anna Jasek - Kisiel - sekretarz
Dorota Więcek – samodzielny referent
Joanna Żurek - samodzielny referent

Marta Szpara - pomoc administracyjna


tel: 17 22 28 968, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

39-100 Ropczyce, ul. Konopnickiej 3
- obsługa administracyjno – biurowa Zespołu,
- przyjmowanie wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
- obsługa posiedzeń składów orzekających,
- wydawanie orzeczeń,
- wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ropczycach

Barbara Kaznecka

Justyna Olech


tel: 17 22 12 566 w godzinach od 7.30 do 15.30, 

tel. 512 433 140 do godziny 20.00

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Anna Sztokman-Szczepańska - psycholog

godziny pracy psychologa: poniedziałek - wtorek od 8.00 do 15.30, środa od 10.00 do13.00
tel: 17 22 12 566 lub 17 86 52 533


- obsługa administracyjno – biurowa Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- obsługa i prowadzenie dyżurów specjalistycznych z zakresu interwencji kryzysowej,
- prowadzenie interwencji kryzysowej oraz poradnictwa specjalistycznego,
- współpraca z Sądem Rejonowym, Policją, kuratorami sądowymi, Ośrodkami Pomocy Społecznej i innymi instytucjami w zakresie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom dotkniętych problemami przemocy oraz znajdującymi się w sytuacji kryzysowej.

 Placówka wsparcia dziennego Nasza Baza

 Agnieszka Rudny -  kierownik Placówki wsparcia dziennego Nasza Baza
tel. 17 86 52 545,

 Administrator, specjalista ds. BHP

Kazimierz Kłak - tel. 17 86 52 541,