Program pt. "Upowszechnianie wiedzy nt. zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy - cykl artykułów w prasie kobiecej"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach informuje o realizacji przez Stowarzyszenie Niebieska Linia programu pt. "Upowszechnianie wiedzy nt. zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy - cykl artykułów w prasie kobiecej". Celem programu jest m.in. psychoedukacja poprzez dostarczenie odpowiedniej wiedzy i narzędzi, które będą pomocne w zatrzymaniu przemocy
w rodzinie, w wychodzeniu z niej oraz w lepszym radzeniu sobie z jej skutkami. Program finansowany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, w ramach współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Państwową Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zachęcamy do lektury 21 artykułów, których autorkami i autorami są specjaliści Stowarzyszenia Niebieska Linia. Artykuły będą publikowane w popularnych gazetach ogólnopolskich, a prognozy pozwalają przypuszczać, że zapozna się z nimi nie mniej niż 4 mln osób doznających przemocy w rodzinie oraz świadków przemocy!

Lp. Gazeta Data publikacji Tytuł artykułu, autor
1 Życie na Gorąco 2 czerwca Co to jest przemoc? Ewelina Nęcka
2 Chwila dla Ciebie 10 czerwca Bo zupa była za słona. Paula Klemińska
3 Teletydzień 21 czerwca Przemoc sama się nie zatrzyma.Agnieszka Wolańczyk
4 Chwila dla Ciebie 8 lipca Przemoc to nie tylko bicie. Ania Wiechcińska –Szymańska
5 Życie na Gorąco 15 lipca Przemoc ekonomiczna w rodzinie – co to właściwie jest? Monika Lakowska
6 Teletydzień 26 lipca To jest twój obowiązek.Jana Lisna – Nozykowska
7 Kobieta i Życie 3 sierpnia Wyprawa PoMOC – czyli co pomaga wychodzić z sytuacji przemocy?Monika Lakowska
8 Chwila dla Ciebie 12 sierpnia Już sama nie wiem co jest prawdą a co nie. Ewa Podgórska
9 Życie na Gorąco 19 sierpnia Czasem słońce, czasem deszcz. Paula Klemińska
10 Teletydzień 30 sierpnia Rodzicu: sprawdź, czy przypadkiem nie wychowujesz sprawcy przemocy w rodzinie. Luis Alarcon Arias
11 Kobieta i Życie 3 września To była tylko kłótnia, inni chyba też tak mają? Ewa Podgórska
12 Na żywo 9 września Ja chcę tylko spokojnie żyć. Jana Lisna – Nozykowska
13 Twoje Imperium 13 września Czy i w jaki sposób mogę wpłynąć na partnera, który mnie krzywdzi? Wanda Paszkiewicz
14 Przyjaciółka 30 września Czy ukrywając przemoc, chronię swoje dziecko? Ewelina Nęcka
15 Kobieta i Życie 1 października Czy mój tata mnie kocha? Małgorzata Kulka
16 Na żywo 7 października Po co jest Procedura „Niebieskie Karty”? Wanda Paszkiewicz
17 Twoje Imperium 11 października Eksmisja osób stosujących przemoc w rodzinie. Monika Koćwin
18 Przyjaciółka 28 października A może jednak się wtrącać? Małgorzata Kulka
19 Na Żywo 4 listopada Czy to możliwe, że mój syn doznaje przemocy? Małgorzata Wincenciak
20 Twoje Imperium 15 listopada Czy alkohol ma wpływ na przemoc w rodzinie? Agnieszka Wolańczyk
21 Przyjaciółka 25 listopada Kiedy wydaje się, że nie ma wyjścia. Małgorzata Wincenciak


Przypominamy również o możliwości korzystania przez mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego z pomocy świadczonej w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w zakresie przezwyciężania różnego typu kryzysów, związanych ze zjawiskiem przemocy domowej, problemem alkoholowym, problemami wychowawczymi czy też innymi nagłymi zdarzeniami, w których osoby nie są w stanie same przezwyciężyć przy wykorzystaniu własnych środków i możliwości.
Obowiązujące zasady przy udzielaniu pomocy to: dobrowolność, poufność, bezstronność, otwartość dla wszystkich, bezpłatność.
Wszystkie osoby chętne do skorzystania z pomocy w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny:
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce (w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, tel. 17 22 27 576)
Czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30
Tel. kontaktowy: 17 22 12 566 lub 17 86 52 533

www.niebieskalinia.org
www.parpa.pl
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-pomocy-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie