Dziecko w rodzinie zastępczej.
Przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej jest sytuacją trudną, tak dla rodziców zastępczych, jak i dla dziecka. Dziecko wchodzi w zupełnie nowe środowisko, w którym nie zawsze potrafi się odnaleźć, w sytuacjach trudnych często reaguje nieodpowiednio do sytuacji. Dzieci potrzebują stabilnego środowiska wychowawczego, a zwłaszcza zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, troskliwej opieki ze strony dorosłych, akceptacji i miłości. Nie wszystkie dzieci jednak mają zapewniony prawdziwy, ciepły dom i właściwą opiekę ze strony swoich rodziców biologicznych. Dla takich dzieci szansą na szczęśliwe dzieciństwo jest rodzina zastępcza, która zapewnia dorastanie w bezpiecznych warunkach, możliwość rozwoju i wsparcie.

Poniżej przedstawiamy Państwu kolejną odsłonę wspomnień rodzin zastępczych z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz członków ich rodzin pt. "Ten jeden dzień".

Z perspektywy mamy zastępczej…

 Jesteśmy rodziną jak wiele – z problemami, kłopotami, ale i miłością, uśmiechem.
Pewnego razu ksiądz ogłosił prośbę o umożliwienie zapewnienia wakacji dla dzieci z domu dziecka (sióstr Michalitek). Po rozpoznaniu sprawy z rodziną (córki były jeszcze pannami) wzięliśmy na wakacje dziewczynkę z Częstochowy w wieku najmłodszej z córek. Tak też zaczął nam się nowy rozdział w życiu. Po ok. 3 latach dziewczynka została adoptowana przez inną rodzinę. Jednakże nasza rodzina nie zrezygnowała z chęci pokazania innemu dziecku, jak funkcjonuje rodzina na co dzień.

„Dom nie jest tam, gdzie mieszkamy, ale tam gdzie kochamy i jesteśmy kochani...”

Dom tworzą „nie mury (…), a mieszkający w nich ludzie” i to właśnie ludzie, zapewniający nam miejsce bezpiecznego schronienia przed światem zewnętrznym, emocjonalne wsparcie, możliwość przyswajania norm i wartości moralnych – tworzą rodzinę, która w dzieciństwie jest dla nas całym światem, a w życiu dorosłym stanowi stały punkt odniesienia w codziennym funkcjonowaniu.
Jednak atmosfera miłości, szczęścia i zrozumienia oraz czas spędzony w rodzinnym gronie dla wielu dzieci, jest tylko marzeniem...
    Czasami, rodzice z różnych względów nie mogą zagwarantować dzieciom odpowiedniej opieki, a dziecko, żeby mogło dorastać i rozwijać się prawidłowo potrzebuje kogoś, kto o nie zadba, będzie je kochał bezwarunkowo i pokaże co w życiu jest dobre, a co złe. Dlatego, jeżeli pozostawienie dziecka w rodzinie biologicznej nie jest możliwe, najlepszym rozwiązaniem staje się rodzina zastępcza, która zapewni zaspokojenie potrzeb psychologicznych, materialno-bytowych oraz wzrastanie w stabilnym i bezpiecznym środowisku wychowawczym.
     Jeżeli mamy taką możliwość i czujemy się na to gotowi, to możemy pomóc spełnić marzenie jakiegoś dziecka i przyjąć je do swojego domu, dając mu to, co najcenniejsze – poczucie bezpieczeństwa, akceptację i swój czas. Osoby będące rodzicami zastępczymi zyskują uśmiech i radość dzieci oraz poczucie, że robią coś wartościowego.
      Niektóre z rodzin zastępczych z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz członkowie ich rodzin, zdecydowali się podzielić z nami swoimi przeżyciami i doświadczeniami związanymi z przyjęciem dziecka do swojej rodziny. W kolejnych odsłonach przedstawimy Państwu kolekcję wspomnień pt. "Ten jeden dzień", którą udało nam się zgromadzić.

Z perspektywy mamy zastępczej…

 

        Więcej o: 30 maja - Dzień Rodzicielstwa...

Mieć miejsce, do którego się wraca, to mieć dom.                                                

 Mieć osobę, którą się kocha, to mieć rodzinę. 

Mieć obie te rzeczy, to prawdziwe błogosławieństwo.”

                                                       Richard Paul Evans

 

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który przypada na dzień 30 maja, życzymy Państwu – sprawującym rodzinne formy pieczy zastępczej, abyście Państwo w każdych okolicznościach dnia codziennego zawsze byli oparciem dla wychowywanych Dzieci i Młodzieży. Życzymy dużo, dużo zdrowia, wytrwałości i zadowolenia z wykonywanej funkcji Rodziców Zastępczych, a uśmiech Państwa Podopiecznych niech rozświetla serca i daje siłę na nowe, dobre jutro.

 

 

"Rodzina – tu zaczyna się życie, a miłość nigdy się nie kończy" -  Podziel się domem i zostań rodziną zastępczą!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, którzy pragnęliby zapewnić prawdziwy dom, miłość, rodzinne ciepło i poczucie bezpieczeństwa dzieciom pozbawionym niezbędnej opieki i zainteresowania ze strony rodziców biologicznych.
Atmosfera miłości, szczęścia i zrozumienia oraz czas spędzony w rodzinnym gronie to dla wielu dzieci tylko marzenie, dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich zainteresowanych osób, aby pomogły spełnić marzenie wielu potrzebujących dzieci i podjęły się pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, która mieści się na w budynku Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3, I piętro, pokój 201, kontakt telefoniczny 17/22 28 913.

Poniżej przedstawiamy Państwu trzecią część wspomnień rodzin zastępczych z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz członków ich rodzin pt. "Ten jeden dzień".

 Z perspektywy córki biologicznej rodziców zastępczych…

"Wspomnienia"
E. przybyła do mojego domu rodzinnego w 2009 roku. Od początku była prawdziwym, „żywym” złotem. Wszędzie było jej pełno. Jej najczęstszym pytaniem było: „czemu?”. Zanim zdążyłam odpowiedzieć na pytanie, już padało następne:).
E. potrzebowała dużo tulenia, miłości, uwagi, rozmowy. Jej roześmiane oczy pragnęły ciągłej uwagi. Najchętniej by chciała, aby towarzyszyć jej w każdej minucie.
W 2009 roku pojechałyśmy razem na kolonię. To nie był łatwy czas. Zmiana otoczenia, luz, który czuła w związku z wakacyjnym wyjazdem – wszystko to sprawiło, że opieka nad nią była trudna. Wszędzie było jej pełno, a ja czułam się za nią bardzo odpowiedzialna.
E. ma zdecydowanie artystyczną duszę – uwielbia wyrażać się w tańcu i śpiewie. Ma również talent do rysowania – jej rysunki były szczerze podziwiane na wspomnianej wyżej kolonii. Również w domu bardzo chętnie rysowała i rysuje nadal. Przy okazji moich powrotów do domu – jeszcze w czasie studiów – chętnie prezentowała mi swoje dzieła.
E. jest osobą bardzo otwartą, towarzyską, dobrze czuje się w gwarze i zgiełku rodzinnego życia. Lubi, jak coś się dzieje. Lgnie do ludzi i kontaktów społecznych. Czasem brak jej zahamowań w tym aspekcie. Szczególnie odczuwalne to było, kiedy jeździłyśmy razem do Ropczyc do naszych szkół – E. była nadzwyczaj otwarta i rozmowna w stosunku do obcych ludzi. Trzeba było wielu tłumaczeń i rozmów, aby zrozumiała, że coś czasem może być nietaktem...
E. oddaje z nawiązką okazywaną jej miłość. Podchodząc do niej z szacunkiem i delikatnością oraz zrozumieniem – zyskuje się potężnego sojusznika i pomocnika w jej osobie. Bardzo się cieszę, że zawitała do naszego życia, mimo trudności, które czasem sprawia – wiele się można było dzięki temu nauczyć.

Mamo, Tato – potrzebuję Was!

 

            Rodzina stanowi dla dziecka naturalne środowisko wychowawcze. To rodzice są pierwszymi opiekunami i wychowawcami, stąd ich ogromny wpływ na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za zaspokojenie potrzeb dziecka, przede wszystkim emocjonalnych i materialnych. To w rodzinie dziecko uczy się wrażliwości, poszanowania godności, tolerancji oraz miłości do ludzi i do przyrody[1]. To Was, Drodzy Rodzice, potrzebuje Dziecko, gdyż to Wy uczycie je zasad postępowania, wskazujecie mu różnice pomiędzy dobrem
a złem, przekazujecie normy etyczne i moralne. To Was, Dziecko obserwuje i uczy się tego, co robicie. To Wy, jako rodzice, macie za zadanie wyposażyć swoje Dziecko w plecak, z którym pójdzie w świat. Od tego, co do niego włożycie, zależy czy znajdzie ono spełnienie. Poniżej, Drodzy Rodzice, znajdziecie kilka zasad wychowania szczęśliwego człowieka.

1. Rodzicu, kochaj swoje Dziecko bezwarunkowo

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, będące organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie ropczycko-sędziszowskim, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.

W rodzinnych formach pieczy zastępczej przebywają dzieci, które z różnych względów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą pozostawać pod opieką rodziców. Celem pieczy zastępczej jest zapewnienie dziecku czasowej opieki i wychowania.

30 MAJA – DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

         W Dniu Rodzicielstwa Zastępczego wyrażamy słowa szacunku i uznania wszystkim Osobom i Rodzinom, które podjęły się pełnienia funkcji Rodziny Zastępczej dla Dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.
Dziękujmy Państwu za pozytywne wzorce życia rodzinnego i społecznego, jakie dajecie Państwo przyjętym dzieciom, za bezpieczne miejsce na ziemi. 
Wszystkim Rodzicom Zastępczym życzymy optymizmu, dużo zdrowia i satysfakcji osobistej, a Dzieciom – tym małym i tym dorastającym, samych słonecznych i szczęśliwych dni. Wyrażamy nadzieję, że uśmiechy wszystkich Pociech są nagrodą za Państwa realizowane działania związane z pieczą zastępczą.

Zofia Mudryk – dyrektor

oraz pracownicy

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie
w Ropczycach