Poniżej przedstawiamy Państwu trzecią część wspomnień rodzin zastępczych z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz członków ich rodzin pt. "Ten jeden dzień".

 Z perspektywy córki biologicznej rodziców zastępczych…

"Wspomnienia"
E. przybyła do mojego domu rodzinnego w 2009 roku. Od początku była prawdziwym, „żywym” złotem. Wszędzie było jej pełno. Jej najczęstszym pytaniem było: „czemu?”. Zanim zdążyłam odpowiedzieć na pytanie, już padało następne:).
E. potrzebowała dużo tulenia, miłości, uwagi, rozmowy. Jej roześmiane oczy pragnęły ciągłej uwagi. Najchętniej by chciała, aby towarzyszyć jej w każdej minucie.
W 2009 roku pojechałyśmy razem na kolonię. To nie był łatwy czas. Zmiana otoczenia, luz, który czuła w związku z wakacyjnym wyjazdem – wszystko to sprawiło, że opieka nad nią była trudna. Wszędzie było jej pełno, a ja czułam się za nią bardzo odpowiedzialna.
E. ma zdecydowanie artystyczną duszę – uwielbia wyrażać się w tańcu i śpiewie. Ma również talent do rysowania – jej rysunki były szczerze podziwiane na wspomnianej wyżej kolonii. Również w domu bardzo chętnie rysowała i rysuje nadal. Przy okazji moich powrotów do domu – jeszcze w czasie studiów – chętnie prezentowała mi swoje dzieła.
E. jest osobą bardzo otwartą, towarzyską, dobrze czuje się w gwarze i zgiełku rodzinnego życia. Lubi, jak coś się dzieje. Lgnie do ludzi i kontaktów społecznych. Czasem brak jej zahamowań w tym aspekcie. Szczególnie odczuwalne to było, kiedy jeździłyśmy razem do Ropczyc do naszych szkół – E. była nadzwyczaj otwarta i rozmowna w stosunku do obcych ludzi. Trzeba było wielu tłumaczeń i rozmów, aby zrozumiała, że coś czasem może być nietaktem...
E. oddaje z nawiązką okazywaną jej miłość. Podchodząc do niej z szacunkiem i delikatnością oraz zrozumieniem – zyskuje się potężnego sojusznika i pomocnika w jej osobie. Bardzo się cieszę, że zawitała do naszego życia, mimo trudności, które czasem sprawia – wiele się można było dzięki temu nauczyć.

Mamo, Tato – potrzebuję Was!

 

            Rodzina stanowi dla dziecka naturalne środowisko wychowawcze. To rodzice są pierwszymi opiekunami i wychowawcami, stąd ich ogromny wpływ na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za zaspokojenie potrzeb dziecka, przede wszystkim emocjonalnych i materialnych. To w rodzinie dziecko uczy się wrażliwości, poszanowania godności, tolerancji oraz miłości do ludzi i do przyrody[1]. To Was, Drodzy Rodzice, potrzebuje Dziecko, gdyż to Wy uczycie je zasad postępowania, wskazujecie mu różnice pomiędzy dobrem
a złem, przekazujecie normy etyczne i moralne. To Was, Dziecko obserwuje i uczy się tego, co robicie. To Wy, jako rodzice, macie za zadanie wyposażyć swoje Dziecko w plecak, z którym pójdzie w świat. Od tego, co do niego włożycie, zależy czy znajdzie ono spełnienie. Poniżej, Drodzy Rodzice, znajdziecie kilka zasad wychowania szczęśliwego człowieka.

1. Rodzicu, kochaj swoje Dziecko bezwarunkowo

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, będące organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie ropczycko-sędziszowskim, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.

W rodzinnych formach pieczy zastępczej przebywają dzieci, które z różnych względów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą pozostawać pod opieką rodziców. Celem pieczy zastępczej jest zapewnienie dziecku czasowej opieki i wychowania.

30 MAJA – DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

         W Dniu Rodzicielstwa Zastępczego wyrażamy słowa szacunku i uznania wszystkim Osobom i Rodzinom, które podjęły się pełnienia funkcji Rodziny Zastępczej dla Dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.
Dziękujmy Państwu za pozytywne wzorce życia rodzinnego i społecznego, jakie dajecie Państwo przyjętym dzieciom, za bezpieczne miejsce na ziemi. 
Wszystkim Rodzicom Zastępczym życzymy optymizmu, dużo zdrowia i satysfakcji osobistej, a Dzieciom – tym małym i tym dorastającym, samych słonecznych i szczęśliwych dni. Wyrażamy nadzieję, że uśmiechy wszystkich Pociech są nagrodą za Państwa realizowane działania związane z pieczą zastępczą.

Zofia Mudryk – dyrektor

oraz pracownicy

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie
w Ropczycach

Rodzina zastępcza jest formą pieczy zastępczej najbardziej przypominającą środowisko rodzinne, przez co jest najlepszym sposobem sprawowania opieki zastępczej dla dzieci, które z rożnych względów pozbawione są całkowicie lub częściowo opieki rodziców biologicznych. Jej zadaniem jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, odpowiednich warunków do rozwoju psychicznego, fizycznego i społecznego, zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka, umożliwienie dziecku odpowiednich warunków do edukacji, a także odpowiednich warunków do wypoczynku i rozwoju zainteresowań. Krótko mówiąc, rodzina zastępcza zabezpiecza wszystkie potrzeby dziecka oraz rekompensuje mu to, czego zabrakło w rodzinie biologicznej.

Historia Małego Księcia jest jednym z najpiękniejszych arcydzieł literatury. Nie tylko ze względu na piękno i prostotę opisanej historii czy bogactwo prawd życiowych nieustannie odkrywanych przez głównego bohatera, ale przede wszystkim ze względu na sposób budowania więzi pomiędzy bohaterem a czytelnikiem. Nie znam nikogo, kto nie chciałby poznać osobiście Małego Księcia. Ale tylko o nielicznych mogę powiedzieć, że spotkali go naprawdę. Sądzicie, że to niemożliwe? Wcale nie, wystarczy tylko zamknąć oczy i otworzyć serce. Dobrze widzi się tylko sercem.

Rodzicielstwo zastępcze jest formą opieki nad dzieckiem, które z różnych powodów nie może wychowywać się w rodzinie naturalnej.

 

Formami rodzinnej pieczy zastępczej w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z póź. zm.) są:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach w ramach realizowanego programu pn. „Rozwój systemu rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie ropczycko-sędziszowskim”, który został zaakceptowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poszukuje wśród mieszkańców powiatu kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach informuje, że w ramach realizowanego w 2011 roku programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną pn. „Rozwój systemu rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie ropczycko-sędziszowskim”, który otrzymał finansowe wsparcie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadań wynikających z treści ww. projektu, zorganizowane zostały dyżury specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego dla rodzin zastępczych.