Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach informuje, że w dniach 28-30 listopada 2013 odbędą się warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców.

Rodzice uczestniczący w warsztatach będą  mieli możliwość pogłębienia swej wiedzy na temat stosowania prawidłowych wzorców rodzicielskich, nabycia odpowiednich umiejętności wychowawczych, które przyczynią się w przyszłości do rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach jest realizatorem zadania powiatu z zakresu administracji rządowej, wynikającego z art. 6 z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie(t. j. Dz. U.2015.1390)  pn.„Program korekcyjno – edukacyjny powiatu ropczycko-sędziszowskiego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

ZAPROSZENIE
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ropczycach, działający w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, w związku z rosnącym zainteresowaniem problematyką przemocy i potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego, informuje o możliwości udziału w spotkaniach edukacyjnych dla kobiet („Grupa Wsparcia”), mających na celu pomoc w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, możliwość odreagowania negatywnych doświadczeń oraz dostarczenie sobie emocjonalnego wsparcia i praktycznej pomocy w radzeniu sobie z codziennymi problemami.
Osoby uczestniczące w spotkaniach będą miały okazję wymienić się własnymi doświadczeniami, poglądami, a także porozmawiać na temat nurtujących je problemów.
Spotkania "Grupy Wsparcia" realizowane są w ramach Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020 pn. Rodzina bez przemocy
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach "Grupy wsparcia" prosimy o kontakt z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Ropczycach w godz. 07:30-15:30,
tel: 17 22 12 566. lub 17 86 52 533
Serdecznie zachęcamy do udziału.

Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci, mieszczący się w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ropczycach jest miejscem przyjaznym dla małoletniego świadka oraz spełniającym wymagania wymiaru sprawiedliwości i umożliwiającym prowadzenie przesłuchania dziecka przez sędziego z udziałem psychologa, przy uczestnictwie w przesłuchaniu innych osób (np. prokuratora, adwokata oskarżonego, oskarżyciela posiłkowego), przebywających w tak zwanym pomieszczeniu technicznym.

 

Sytuacje kryzysowe towarzyszą ludzkości od początków jej istnienia. Najczęściej są one wywoływane zdarzeniami losowymi, osobistymi niepowodzeniami a także innymi trudnościami życiowymi.

Ponieważ żyjemy w otoczeniu, gdzie obok wartości pozytywnych występują również i negatywne, dlatego też stan wewnętrznej równowagi może być naruszany niejednokrotnie. Nie jesteśmy w stanie w pełni kontrolować zachowań człowieka, ani działania sił przyrody, dlatego też sytuacji kryzysowych nie da się wyeliminować do końca.