PCPR

W dniu 31.12.2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach zakończyło realizację projektu pn. Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Ropczycach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. W ramach ww. projektu Wypożyczalnia została wyposażona w bardzo nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, wspomagający i pielęgnujący.

Od 1 stycznia 2020 r. Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Ropczycach dalej świadczy  bezpłatnie swoje usługi mieszkańcom powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Mieszkańcy mogą za darmo wypożyczać sprzęt rehabilitacyjny, pielęgnacyjny czy wspomagający, korzystać z dowozu sprzętu o większych gabarytach oraz korzystać z poradnictwa rehabilitanta.

Więcej o: Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Ropczycach

Czasowe zawieszenie działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach

Informujemy o czasowym zawieszeniu działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach. Decyzja o tymczasowym zawieszeniu działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach została podjęta w oparciu o Polecenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 24.03.2020 roku, wydanego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

W związku z powyższym, w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. działalność PWD „Nasza Baza” dla uczestników projektu zostaje zawieszona.


Więcej o: Działalność 2019-2020