PCPR

Placówka Wsparcia Dziennego

Więcej o: Placówka Wsparcia Dziennego

W dniu 31.12.2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach zakończyło realizację projektu pn. Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Ropczycach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. W ramach ww. projektu Wypożyczalnia została wyposażona w bardzo nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, wspomagający i pielęgnujący.

Od 1 stycznia 2020 r. Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Ropczycach dalej świadczy  bezpłatnie swoje usługi mieszkańcom powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Mieszkańcy mogą za darmo wypożyczać sprzęt rehabilitacyjny, pielęgnacyjny czy wspomagający, korzystać z dowozu sprzętu o większych gabarytach oraz korzystać z poradnictwa rehabilitanta.

Więcej o: Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Ropczycach