Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach przypomina, że do 10 października 2021r.można złożyć wniosek w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wniosek można złożyć przez internet za pomocą systemu SOW,  w siedzibie PCPR w Ropczycach oraz można przesłać pocztą tradycyjną.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie PCPR w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3, oraz telefonicznie - 17 22 28 924 lub 17 86 52 544.

 

 

Więcej o: 31 sierpnia 2021 r. upływa termin...

31 sierpnia 2021 r. upływa termin składania wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2021r. - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.


Wnioski można składać w formie papierowej w siedzibie PCPR w Ropczycach  oraz przez platformę internetową SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA - SOW. Niezbędnym do złożenia wniosku w formie elektronicznej jest posiadanie podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel 17 8652 544, lub osobiście w PCPR w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce oraz na stronie PFRON - https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty/

Zapraszamy mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego do bezpłatnego wypożyczenia sprzętu:


- rehabilitacyjnego - można wypożyczać: łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, rowerki stacjonarne, bieżnie elektryczne i zwykłe, orbitreki, balkoniki, laski, kule łokciowe i pachowe, kliny i wałki rehabilitacyjne, przyrządy do ćwiczenia dłoni - piłeczki rotory do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych, maty i materace rehabilitacyjne, lampy do naświetleń – różne kolory, foteliki rehabilitacyjne dla dzieci,


- pielęgnacyjnego - można wypożyczać: materace i poduszki przeciwodleżynowe, materace do łóżka, krzesła sedesowe, podnośniki wannowe, wanny do kąpieli, wanny do mycia głowy, krzesła pod prysznic, siedziska na wannę,


- wspomagającego – można wypożyczać: koncentratory tlenu, ciśnieniomierze, pulsokosymetry, inhalatory, ssaki medyczne, rampy dla wózków inwalidzkich, podnośniki elektryczne, schodołazy, fotele geriatryczne, urządzenia lektorskie, lupy elektroniczne dla niewidomych.

 

Ponadto Wypożyczalnia świadczy dodatkowe usługi tj:

- udzielanie nieodpłatnego doradztwa i instruktażu dotyczącego użyczonego sprzętu
w warunkach domowych (w miejscu zamieszkania wypożyczającego) realizowanych przez rehabilitanta - przy zgłoszeniu takiej potrzeby we wniosku o użyczenie;

- dowóz sprzętu do miejsca zamieszkania wypożyczającego oraz transport zwracanego sprzętu do Wypożyczalni - dotyczy sprzętu o dużych rozmiarach, którego przewiezienie autem osobowym jest niemożliwe lub znacznie utrudnione

 

Szczegółowe informacje dotyczące wypożyczenia sprzętu można uzyskać:

Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Ropczycach,
ul. Konopnickiej 3,
39-100 Ropczyce
tel. 17 22 28 957,
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Lista rankingowa - pilotażowy program Aktywny samorząd - moduł I - 2021r. - I transza - pobierz plik

 

 

Więcej o: Harmonogram rozpatrywania...Harmonogram rozpatrywania wniosków w ramach pilotażowego programu  "Aktywny samorząd" – 2021r.

W związku z Zarządzeniem Nr 11/2021 Dyrektora PCPR w Ropczycach z dnia 27 kwietnia 2021r.w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 r. ustala się nowy harmonogram rozpatrywania wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd w 2021.

1. Przyjmowanie wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"w 2021 r. będzie następowało w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 10 października 2021 roku w ramach modułu II oraz do 31 sierpnia 2021 r. w ramach modułu I.
2. Przyjmowanie wniosków w ramach modułu II będzie przebiegało dwuetapowo tj.:
1. I etap od 01.03.2021 r. do 31.03.2021r. - przyjmowane będą wnioski dotyczące roku akademickiego 2020/2021,
2. II etap od 01.04.2021r. do 10.10.2021r. - przyjmowane będą wnioski dotyczące roku akademickiego 2021/2022.
3.Rozpatrywanie kompletnych wniosków w ramach modułu II (weryfikacja formalna, podjęcie decyzji w sprawie przyznania dofinansowania bądź odmowie przyznania dofinansowania, podpisanie umowy oraz wypłata dofinansowania) będzie następowało w terminach:
- wnioski złożone w I etapie tj. do 31 marca 2021r. rozpatrzone będą do 31 maja 2021 r.
- wnioski złożone w II etapie tj. do 10 października 2021r. rozpatrzone będą po przekazaniu drugiej transzy środków przez PFRON na realizację programu w 2021 r.
4. Przyjmowanie wniosków w ramach modułu I będzie przebiegało dwuetapowo tj.:
– I etap od 01.03.2021 r. do 31.05.2021 r.
– II etap od 01.06.2021 r. do 31.08.2021 r.
5.Rozpatrywanie kompletnych wniosków w ramach modułu I (weryfikacja formalna, merytoryczna, wydanie opinii przez eksperta, podjęcie decyzji w sprawie przyznania dofinansowania bądź odmowie przyznania dofinansowania) będzie następowało w terminach:
1. wnioski złożone od 01.03.2021r. do 31.05.2021r. będą rozpatrzone do 30 czerwca 2021 r.
2. wnioski złożone od 01.06.2021r. do 31.08.2021r. będą rozpatrzone po przekazaniu drugiej transzy środków przez PFRON na realizację programu w 2021r.
6. W terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania bądź o odmowie przyznania dofinansowania, nastąpi przygotowanie i obustronne podpisanie umowy o przyznaniu dofinansowania lub wysłanie pisma informującego o decyzji odmownej.

Informujemy, iż w terminie od 1 czerwca 2021r. do 30 czerwca 2021r. odbędzie się druga tura naboru wniosków dot. programu "Zajęcia klubowe w WTZ, w ramach, którego mają zostać uruchomione i prowadzone zajęcia od 1 sierpnia 2021r. do 31 stycznia 2022r.  oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie nr tel. 17 86 52 540 lub w siedzibie PCPR w Ropczycach ul. Konopnickiej 3 39-100 Ropczyce.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z początkiem 2021 roku wznowił rekrutację do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy".

Program rehabilitacji kompleksowej proponuje szereg rozwiązań (pod okiem lekarza, psychologa, doradcy zawodowego, fizjoterapeuty) mających na celu ułatwienie podjęcia pracy lub powrotu do zatrudnienia. Adresowany jest do osób, które wskutek doznanego urazu, zdiagnozowanego schorzenia, niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie rozwojowym, nie mogą kontynuować aktywności zawodowej.

Pomoc finansowa w utrzymaniu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką!


W ramach Pilotażowego programu "Aktywny samorząd" - moduł I  osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności będąca przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka, które uczęszcza do przedszkola lub żłobka, może ubiegać się o pomoc finansową.
Ze środków PFRON w 2021 r. można otrzymać do 300,00 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną przebywającą w przedszkolu, żłobku lub pod inną tego typu opieką. Wymagany udział własny to 15%.
Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach.
Wnioski można składać także elektronicznie za pomocą platformy informatycznej SOW (System Obsługi Wsparcia). Warunkiem złożenia wniosku elektronicznie jest posiadanie podpisu elektronicznego.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.pfron.org.pl, www.pcpr-ropczyce.pl oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce, pokój 211, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30, tel. 17 22 28 924.

Więcej o: Informacja dla studentów -...

 

 

 

Informacje dla studentów, wnioskodawców w module II

PFRON kontynuuje realizację modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.