Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach zaprasza na szkolenie dla rodzin zastępczych pt. "Emocje - jako informacja o indywidualnych potrzebach dziecka".

Szkolenie odbędzie się w dniu 26 października 2021r. od  godziny 10.00 w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach ul. Mickiewicza 10.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze z terenu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach – organizator rodzinnej pieczy zastępczej, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzinnych form pieczy zastępczej.
Na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego funkcjonuje 35 rodzin zastępczych i 1 rodziny dom dziecka. Łączna liczba wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej to 60 dzieci i 7 osób pełnoletnich.
Dzieci, które wychowują się w rodzinnej pieczy zastępczej, dźwigają bogaty, jak na swój wiek, bagaż doświadczeń. Często wzrastały w atmosferze brutalności, alkoholu, przeżywają traumę z powodu wyrwania ich z dotychczasowego środowiska i zmiany otoczenia, a także utraty najbliższych.

„Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa,
nadzieją, która ciągle kwitnie,
przyszłością, która bez przerwy się otwiera.”
Jan Paweł II

Drodzy Rodzice Zastępczy,
z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
przypadającego na dzień 30 maja,

 

życzymy Wam wiele radości, szczęścia i satysfakcji każdego dnia w pełnieniu tej ważnej misji – rodzicielstwa zastępczego. Jednocześnie życzymy Wam dużo zdrowia, sił i wytrwałości w tej niełatwej pracy.
Wszystkim Rodzicom Zastępczym oraz Osobom prowadzącym Rodzinny Dom Dziecka składamy serdeczne podziękowania za trud i zaangażowanie w wychowanie dzieci oraz zapewnienie im ciepła domowego ogniska. Dzięki Państwu dzieci mają możliwość wzrastać w atmosferze akceptacji i troski.
Niech uśmiech dziecka dodaje Państwu sił do podejmowania codziennego wysiłku i wytrwałości w pełnieniu tej ważnej funkcji Rodzica Zastępczego.

 

Z wyrazami szacunku
Dyrektor oraz Pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ropczycach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach zaprasza rodziców zastępczych do uczestnictwa w grupie wsparcia.

Grupa wsparcia ma charakter otwarty – uczestnicy rodzice zastępczy mogą brać udział w spotkaniach zgodnie ze swoją wewnętrzną gotowością w danym momencie.
Spotkania grupy wsparcia stanowią możliwość zbudowania forum wzajemnej wymiany doświadczeń oraz uzyskania wsparcia w grupie od osób, które pełnią taką samą funkcję.

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jest osobą, która otacza opieką i wsparciem rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, jest towarzyszem rodziny. Pracuje z rodzinami zastępczymi
i umieszczonymi w nich dziećmi, głównie w ich miejscu zamieszkania, przez co jest blisko problemów z jakimi borykają się rodzice zastępczy, a także ma możliwość obserwacji dzieci w ich naturalnym środowisku. Nierzadko praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wiąże się z trudnymi sprawami i problemami, np. funkcjonowanie dzieci w nowych rodzinach, dzieci często porzuconych i osamotnionych, dzieci, które bardzo często doświadczały różnych form przemocy. Częstym problemem jest również nawiązanie właściwego kontaktu między dziećmi a ich nowymi rodzinami oraz utrudnienia wynikające z kontaktów z rodziną biologiczną. Przez możliwość elastycznego czasu pracy koordynator ma szansę udzielić rodzinie realnego wsparcia w pokonywaniu napotkanych trudności. Aby udzielana pomoc była jak najbardziej efektywna, koordynator współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami tj. ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, sądem, policją, ośrodkami adopcyjnymi i in. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej swym wsparciem obejmuje maksymalnie 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. Rodziny zastępcze muszą pozytywnie zaopiniować kandydata na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ich rodzinie.
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej korzysta z poradnictwa zawodowego, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie jego kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.

Dziecko w rodzinie zastępczej.
Przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej jest sytuacją trudną, tak dla rodziców zastępczych, jak i dla dziecka. Dziecko wchodzi w zupełnie nowe środowisko, w którym nie zawsze potrafi się odnaleźć, w sytuacjach trudnych często reaguje nieodpowiednio do sytuacji. Dzieci potrzebują stabilnego środowiska wychowawczego, a zwłaszcza zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, troskliwej opieki ze strony dorosłych, akceptacji i miłości. Nie wszystkie dzieci jednak mają zapewniony prawdziwy, ciepły dom i właściwą opiekę ze strony swoich rodziców biologicznych. Dla takich dzieci szansą na szczęśliwe dzieciństwo jest rodzina zastępcza, która zapewnia dorastanie w bezpiecznych warunkach, możliwość rozwoju i wsparcie.

Poniżej przedstawiamy Państwu kolejną odsłonę wspomnień rodzin zastępczych z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz członków ich rodzin pt. "Ten jeden dzień".

Z perspektywy mamy zastępczej…

 Jesteśmy rodziną jak wiele – z problemami, kłopotami, ale i miłością, uśmiechem.
Pewnego razu ksiądz ogłosił prośbę o umożliwienie zapewnienia wakacji dla dzieci z domu dziecka (sióstr Michalitek). Po rozpoznaniu sprawy z rodziną (córki były jeszcze pannami) wzięliśmy na wakacje dziewczynkę z Częstochowy w wieku najmłodszej z córek. Tak też zaczął nam się nowy rozdział w życiu. Po ok. 3 latach dziewczynka została adoptowana przez inną rodzinę. Jednakże nasza rodzina nie zrezygnowała z chęci pokazania innemu dziecku, jak funkcjonuje rodzina na co dzień.

„Dom nie jest tam, gdzie mieszkamy, ale tam gdzie kochamy i jesteśmy kochani...”

Dom tworzą „nie mury (…), a mieszkający w nich ludzie” i to właśnie ludzie, zapewniający nam miejsce bezpiecznego schronienia przed światem zewnętrznym, emocjonalne wsparcie, możliwość przyswajania norm i wartości moralnych – tworzą rodzinę, która w dzieciństwie jest dla nas całym światem, a w życiu dorosłym stanowi stały punkt odniesienia w codziennym funkcjonowaniu.
Jednak atmosfera miłości, szczęścia i zrozumienia oraz czas spędzony w rodzinnym gronie dla wielu dzieci, jest tylko marzeniem...
    Czasami, rodzice z różnych względów nie mogą zagwarantować dzieciom odpowiedniej opieki, a dziecko, żeby mogło dorastać i rozwijać się prawidłowo potrzebuje kogoś, kto o nie zadba, będzie je kochał bezwarunkowo i pokaże co w życiu jest dobre, a co złe. Dlatego, jeżeli pozostawienie dziecka w rodzinie biologicznej nie jest możliwe, najlepszym rozwiązaniem staje się rodzina zastępcza, która zapewni zaspokojenie potrzeb psychologicznych, materialno-bytowych oraz wzrastanie w stabilnym i bezpiecznym środowisku wychowawczym.
     Jeżeli mamy taką możliwość i czujemy się na to gotowi, to możemy pomóc spełnić marzenie jakiegoś dziecka i przyjąć je do swojego domu, dając mu to, co najcenniejsze – poczucie bezpieczeństwa, akceptację i swój czas. Osoby będące rodzicami zastępczymi zyskują uśmiech i radość dzieci oraz poczucie, że robią coś wartościowego.
      Niektóre z rodzin zastępczych z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz członkowie ich rodzin, zdecydowali się podzielić z nami swoimi przeżyciami i doświadczeniami związanymi z przyjęciem dziecka do swojej rodziny. W kolejnych odsłonach przedstawimy Państwu kolekcję wspomnień pt. "Ten jeden dzień", którą udało nam się zgromadzić.

Z perspektywy mamy zastępczej…

 

        Więcej o: 30 maja - Dzień Rodzicielstwa...

Mieć miejsce, do którego się wraca, to mieć dom.                                                

 Mieć osobę, którą się kocha, to mieć rodzinę. 

Mieć obie te rzeczy, to prawdziwe błogosławieństwo.”

                                                       Richard Paul Evans

 

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który przypada na dzień 30 maja, życzymy Państwu – sprawującym rodzinne formy pieczy zastępczej, abyście Państwo w każdych okolicznościach dnia codziennego zawsze byli oparciem dla wychowywanych Dzieci i Młodzieży. Życzymy dużo, dużo zdrowia, wytrwałości i zadowolenia z wykonywanej funkcji Rodziców Zastępczych, a uśmiech Państwa Podopiecznych niech rozświetla serca i daje siłę na nowe, dobre jutro.