Zostań rodzicem zastępczym dla dziecka, które potrzebuje wsparcia i miłości osób dorosłych.
Odmień jego życie!

Rodziny zastępcze zapewniają opiekę dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą pozostać pod opieką rodziców biologicznych. Jeżeli brakuje rodzin zastępczych, dzieci trafiają
do placówek opiekuńczo-wychowawczych, a te nigdy nie zastąpią wychowania w rodzinie, nie zastąpią domu.

Zadaniem rodziny zastępczej jest zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w rodzinnie. Osoby decydujące się na zostanie rodziną zastępczą mogą liczyć na wsparcie udzielane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie m.in. psychologa, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, radcy prawnego, którzy pomogą sprostać nowym wyzwaniom. Oferujemy także szkolenia oraz udział w grupie wsparcia.
Opiekun zastępczy otrzymuje świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej nie jest równoznaczne z adopcją.
Rodzicami zastępczymi mogą zostać osoby będące w związku małżeńskim, ale również samotne. Nie mogą być karane, są zobowiązane do uczestnictwa w badaniach psychologicznych, pedagogicznych i stosownych szkoleniach.

Jeśli jesteś gotowy do niesienia pomocy, los dziecka nie jest Ci obojętny, jesteś w stanie dać dziecku bezpieczny dom:
Zgłoś się do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, która mieści się w budynku Powiatowego Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ropczycach,
ul. Konopnickiej 3, I piętro, pokój 201, kontakt telefoniczny pod numerem 17 22 28 913.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach zaprasza na szkolenie dla rodzin zastępczych pt. "Emocje - jako informacja o indywidualnych potrzebach dziecka".

Szkolenie odbędzie się w dniu 26 października 2021r. od  godziny 10.00 w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach ul. Mickiewicza 10.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze z terenu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach – organizator rodzinnej pieczy zastępczej, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzinnych form pieczy zastępczej.
Na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego funkcjonuje 35 rodzin zastępczych i 1 rodziny dom dziecka. Łączna liczba wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej to 60 dzieci i 7 osób pełnoletnich.
Dzieci, które wychowują się w rodzinnej pieczy zastępczej, dźwigają bogaty, jak na swój wiek, bagaż doświadczeń. Często wzrastały w atmosferze brutalności, alkoholu, przeżywają traumę z powodu wyrwania ich z dotychczasowego środowiska i zmiany otoczenia, a także utraty najbliższych.

„Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa,
nadzieją, która ciągle kwitnie,
przyszłością, która bez przerwy się otwiera.”
Jan Paweł II

Drodzy Rodzice Zastępczy,
z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
przypadającego na dzień 30 maja,

 

życzymy Wam wiele radości, szczęścia i satysfakcji każdego dnia w pełnieniu tej ważnej misji – rodzicielstwa zastępczego. Jednocześnie życzymy Wam dużo zdrowia, sił i wytrwałości w tej niełatwej pracy.
Wszystkim Rodzicom Zastępczym oraz Osobom prowadzącym Rodzinny Dom Dziecka składamy serdeczne podziękowania za trud i zaangażowanie w wychowanie dzieci oraz zapewnienie im ciepła domowego ogniska. Dzięki Państwu dzieci mają możliwość wzrastać w atmosferze akceptacji i troski.
Niech uśmiech dziecka dodaje Państwu sił do podejmowania codziennego wysiłku i wytrwałości w pełnieniu tej ważnej funkcji Rodzica Zastępczego.

 

Z wyrazami szacunku
Dyrektor oraz Pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ropczycach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach zaprasza rodziców zastępczych do uczestnictwa w grupie wsparcia.

Grupa wsparcia ma charakter otwarty – uczestnicy rodzice zastępczy mogą brać udział w spotkaniach zgodnie ze swoją wewnętrzną gotowością w danym momencie.
Spotkania grupy wsparcia stanowią możliwość zbudowania forum wzajemnej wymiany doświadczeń oraz uzyskania wsparcia w grupie od osób, które pełnią taką samą funkcję.

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jest osobą, która otacza opieką i wsparciem rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, jest towarzyszem rodziny. Pracuje z rodzinami zastępczymi
i umieszczonymi w nich dziećmi, głównie w ich miejscu zamieszkania, przez co jest blisko problemów z jakimi borykają się rodzice zastępczy, a także ma możliwość obserwacji dzieci w ich naturalnym środowisku. Nierzadko praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wiąże się z trudnymi sprawami i problemami, np. funkcjonowanie dzieci w nowych rodzinach, dzieci często porzuconych i osamotnionych, dzieci, które bardzo często doświadczały różnych form przemocy. Częstym problemem jest również nawiązanie właściwego kontaktu między dziećmi a ich nowymi rodzinami oraz utrudnienia wynikające z kontaktów z rodziną biologiczną. Przez możliwość elastycznego czasu pracy koordynator ma szansę udzielić rodzinie realnego wsparcia w pokonywaniu napotkanych trudności. Aby udzielana pomoc była jak najbardziej efektywna, koordynator współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami tj. ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, sądem, policją, ośrodkami adopcyjnymi i in. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej swym wsparciem obejmuje maksymalnie 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. Rodziny zastępcze muszą pozytywnie zaopiniować kandydata na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ich rodzinie.
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej korzysta z poradnictwa zawodowego, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie jego kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.

Dziecko w rodzinie zastępczej.
Przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej jest sytuacją trudną, tak dla rodziców zastępczych, jak i dla dziecka. Dziecko wchodzi w zupełnie nowe środowisko, w którym nie zawsze potrafi się odnaleźć, w sytuacjach trudnych często reaguje nieodpowiednio do sytuacji. Dzieci potrzebują stabilnego środowiska wychowawczego, a zwłaszcza zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, troskliwej opieki ze strony dorosłych, akceptacji i miłości. Nie wszystkie dzieci jednak mają zapewniony prawdziwy, ciepły dom i właściwą opiekę ze strony swoich rodziców biologicznych. Dla takich dzieci szansą na szczęśliwe dzieciństwo jest rodzina zastępcza, która zapewnia dorastanie w bezpiecznych warunkach, możliwość rozwoju i wsparcie.

Poniżej przedstawiamy Państwu kolejną odsłonę wspomnień rodzin zastępczych z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz członków ich rodzin pt. "Ten jeden dzień".

Z perspektywy mamy zastępczej…

 Jesteśmy rodziną jak wiele – z problemami, kłopotami, ale i miłością, uśmiechem.
Pewnego razu ksiądz ogłosił prośbę o umożliwienie zapewnienia wakacji dla dzieci z domu dziecka (sióstr Michalitek). Po rozpoznaniu sprawy z rodziną (córki były jeszcze pannami) wzięliśmy na wakacje dziewczynkę z Częstochowy w wieku najmłodszej z córek. Tak też zaczął nam się nowy rozdział w życiu. Po ok. 3 latach dziewczynka została adoptowana przez inną rodzinę. Jednakże nasza rodzina nie zrezygnowała z chęci pokazania innemu dziecku, jak funkcjonuje rodzina na co dzień.

„Dom nie jest tam, gdzie mieszkamy, ale tam gdzie kochamy i jesteśmy kochani...”

Dom tworzą „nie mury (…), a mieszkający w nich ludzie” i to właśnie ludzie, zapewniający nam miejsce bezpiecznego schronienia przed światem zewnętrznym, emocjonalne wsparcie, możliwość przyswajania norm i wartości moralnych – tworzą rodzinę, która w dzieciństwie jest dla nas całym światem, a w życiu dorosłym stanowi stały punkt odniesienia w codziennym funkcjonowaniu.
Jednak atmosfera miłości, szczęścia i zrozumienia oraz czas spędzony w rodzinnym gronie dla wielu dzieci, jest tylko marzeniem...
    Czasami, rodzice z różnych względów nie mogą zagwarantować dzieciom odpowiedniej opieki, a dziecko, żeby mogło dorastać i rozwijać się prawidłowo potrzebuje kogoś, kto o nie zadba, będzie je kochał bezwarunkowo i pokaże co w życiu jest dobre, a co złe. Dlatego, jeżeli pozostawienie dziecka w rodzinie biologicznej nie jest możliwe, najlepszym rozwiązaniem staje się rodzina zastępcza, która zapewni zaspokojenie potrzeb psychologicznych, materialno-bytowych oraz wzrastanie w stabilnym i bezpiecznym środowisku wychowawczym.
     Jeżeli mamy taką możliwość i czujemy się na to gotowi, to możemy pomóc spełnić marzenie jakiegoś dziecka i przyjąć je do swojego domu, dając mu to, co najcenniejsze – poczucie bezpieczeństwa, akceptację i swój czas. Osoby będące rodzicami zastępczymi zyskują uśmiech i radość dzieci oraz poczucie, że robią coś wartościowego.
      Niektóre z rodzin zastępczych z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz członkowie ich rodzin, zdecydowali się podzielić z nami swoimi przeżyciami i doświadczeniami związanymi z przyjęciem dziecka do swojej rodziny. W kolejnych odsłonach przedstawimy Państwu kolekcję wspomnień pt. "Ten jeden dzień", którą udało nam się zgromadzić.

Z perspektywy mamy zastępczej…