Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Ropczycach informuje, że posiada do wypożyczenia nieodpłatnie:
- lupy elektroniczne dla niewidomych lub słabowidzących,
- foteliki terapeutyczne dla dzieci,
- przyrządy do ćwiczenia dłoni,
- łóżka kąpielowe,
- wanienki do mycia głowy,
- rotory zespolone do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych,
- wałki i kliny rehabilitacyjne,
oraz inny sprzęt rehabilitacyjny, wspomagający lub pielęgnacyjny.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 22 28 957 lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3 39-100 Ropczyce, pokój 213.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości darmowego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, pomocniczego lub wspomagającego.

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Ropczycach zakupiło urządzenie do nauki chodzenia i pionizacji NF-WALKER 2 w ramach projektu pn. „Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Ropczycach", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Chodzik NF-WALKER 2 jest urządzeniem, dzięki którym dzieci o ograniczonej sprawności ruchowej lub ograniczonej możliwości stania i poruszania się mają możliwość niezależnego ruchu, stania lub kroczenia.

Urządzenie to jest przeznaczone dla dzieci z zaburzeniami funkcjonalnymi tj. dziecięcym  porażeniem mózgowym, różnymi zespołami chorobowymi czy rozszczepem kręgosłupa o wzroście w zakresie  od 100 cm do 140cm.

Podkategorie

W dniu 31.12.2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach zakończyło realizację projektu pn. Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Ropczycach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. W ramach ww. projektu Wypożyczalnia została wyposażona w bardzo nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, wspomagający i pielęgnujący.

Od 1 stycznia 2020 r. Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Ropczycach dalej świadczy  bezpłatnie swoje usługi mieszkańcom powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Mieszkańcy mogą za darmo wypożyczać sprzęt rehabilitacyjny, pielęgnacyjny czy wspomagający, korzystać z dowozu sprzętu o większych gabarytach oraz korzystać z poradnictwa rehabilitanta.

Więcej o: Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Ropczycach