Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach informuje, że w ramach realizowanego w 2011 roku programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną pn. „Rozwój systemu rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie ropczycko-sędziszowskim”, który otrzymał finansowe wsparcie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadań wynikających z treści ww. projektu, zorganizowane zostały dyżury specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego dla rodzin zastępczych.

Poradnictwo odbywa się w formie bezpłatnych indywidualnych spotkań w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach wg następującego harmonogramu:

 Terminy dyżurów psychologa:

  • 18 sierpień 2011 r., godz. od 14:00 do 16:00

  • 6 wrzesień 2011 r., godz. od 14:00 do 16:00

  • 20 wrzesień 2011 r., godz. od 14:00 do 16:00

  • 4 październik 2011 r., godz. od 14:00 do 16:00

  • 8 listopad 2011 r., godz. od 14:00 do 16:00

 Terminy dyżurów prawnika:

  • 23 sierpień 2011 r., godz. od 13:30 do 15:30

  • 13 wrzesień 2011 r., godz. od 13:30 do 15:30

  • 11 październik 2011 r., godz. od 13:30 do 15:30

  • 8 listopad 2011 r., godz. od 13:30 do 15:30.

 Ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego korzystać mogą wszystkie rodziny zastępcze mieszkające na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego: niespokrewnione z dzieckiem, zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne oraz spokrewnione z dzieckiem.

Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy do skorzystania z poradnictwa. W celu uzgodnienia terminu i godziny spotkania prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: tel. 17 22 28 913 lub tel. 17 22 10 048.