Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach informuje, od 1 marca 2023r. rusza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „ Aktywny samorząd” w 2023r.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW - (https://sow.pfron.org.pl/) oraz w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce.

Przypominamy i zachęcamy - możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!

Przyjmowanie wniosków będzie następowało w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 10 października 2023r w ramach Modułu II oraz do 31 sierpnia 2023r. w ramach Modułu I.

Przyjmowanie wniosków w ramach Modułu I będzie przebiegało dwuetapowo tj:
- I etap od 01.03.2023r do 31.05.2023r.,
- II etap od 01.06.2023r. do 31.08.2023r.

Przyjmowanie wniosków w ramach Moduł II:
- I etap od 01.03.2023r. do 31.03.2023r- przyjmowane będą wnioski dotyczące roku akademickiego 2022/23,
- II etap od 01.04.2023r do 10.10.2023r.- przyjmowane będą wnioski dotyczące roku akademickiego 2023/24.

Więcej o: Rusza nabór wniosków w ramach...

Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy?

Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać? 
Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie.

Przed wystąpieniem choroby byłeś osobą samodzielną i aktywną, odnoszącą sukcesy. Teraz trudno Ci znaleźć pracę, a wiesz, że aktywność zawodowa ma istotny wpływ na proces zdrowienia. Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, jako realizator programu zajęcia klubowe wtz, informuje, że termin składania wniosków o dofinansowanie zajęć klubowych w kolejnym roku upływa 30 listopada 2022r.Termin ten dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (12 miesięcy) począwszy od 1 lutego 2023r. do dnia 31 stycznia 2024r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 17 86 52 544 lub na stronie internetowej: www.pfron.org.pl.

Program PFRON - Powrót do zdrowia - powrót do pracy

 

Więcej o: Program PFRON - Powrót do zdrowia...

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach informuje, że 31 sierpnia 2022r. mija termin składania wniosków na dofinansowanie w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd - Modułu I - likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.
Wnioski można składać elektronicznie poprzez system – SOW - https://sow.pfron.org.pl/ . Niezbędnym do złożenia wniosku w formie elektronicznej jest posiadanie podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Wnioski można składać również w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3, pokój 211 lub 212 lub telefonicznie - 17 8652 544 lub na stronie internetowej  PFRON- https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach jako realizator programu "Zajęcia klubowe w WTZ", informuje że w terminie od dnia 01 czerwca 2022r. do dnia 30 czerwca 2022r. odbędzie się druga tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „ Zajęcia klubowe w WTZ „. Dotyczy ona zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione
i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego ( tj. od dnia 01 sierpnia 2022r. do dnia 31 stycznia 2023r.), oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PCPR w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce, tel. 17 86 52 544.

Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Ropczycach informuje, że posiada do wypożyczenia nieodpłatnie:
- lupy elektroniczne dla niewidomych lub słabowidzących,
- foteliki terapeutyczne dla dzieci,
- przyrządy do ćwiczenia dłoni,
- łóżka kąpielowe,
- wanienki do mycia głowy,
- rotory zespolone do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych,
- wałki i kliny rehabilitacyjne,
oraz inny sprzęt rehabilitacyjny, wspomagający lub pielęgnacyjny.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 22 28 957 lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3 39-100 Ropczyce, pokój 213.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości darmowego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, pomocniczego lub wspomagającego.

Informujemy, że instytucje pomocy społecznej z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego prowadzą w dniach 28 luty do 04 marca 2022 roku, w godzinach 7:30-16:00, zbiórkę niezbędnych rzeczy dla uchodźców wojennych z Ukrainy.


Zbieramy:
- koce, również koce termiczne,
- śpiwory,
- ciepłe kurtki,
- nową bieliznę osobistą, skarpety,
- ogrzewacze chemiczne do rąk.

Dla dzieci:
- żywność w słoiczkach i tubkach,
- mleko modyfikowane np. Bebiko,
- pieluchy jednorazowe,
- mokre chusteczki,
- kremy dla dzieci pod pieluszkę np. Linomag, Sudokrem,

 Środki opatrunkowe i leki - zwłaszcza na zranienia i oparzenia:
- gazy jałowe, kompresy jałowe, opaski dziane, bandaże elastyczne, chusty opatrunkowe sterylne, opaski uciskowe,
- ampułki soli fizjologicznej, środki odkażające,
- rękawiczki jednorazowe, nożyczki do opatrunków,
- środki przeciwbólowe

Miejsce dostarczania produktów:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 3
(budynek pomiędzy siedzibą Starostwa Powiatowego a Halą Widowiskowo-Sportową)

sekretariat - pokój 217, tel. 17 22 27 576 lub 17 86 52 540

UWAGA! Nie zbieramy odzieży.


Przekazane dary dostarczymy bezpośrednio do punktów odbioru na granicy.

Zbiórka jest prowadzona także w Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie oraz w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie.