Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach jako realizator programu Zajęcia klubowe wtz, informuje że w terminie od dnia 01 czerwca 2023r. do dnia 30 czerwca 2023r. odbędzie się druga tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „ Zajęcia klubowe w WTZ „. Dotyczy ona zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione
i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego tj. od dnia 01 sierpnia 2023r. do dnia 31 stycznia 2024r., oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PCPR w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce, tel. 17 86 52 544.