OGŁOSZENIE

 w sprawie rozpoczęcia zajęć w ramach „Programu korekcyjno-edukacyjnego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2021”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach informuje, że zajęcia grupowe ramach tegorocznej edycji „Programu korekcyjno-edukacyjnego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego dla osób stosujących przemoc
w rodzinie na rok 2021”
rozpoczynają się 9 czerwca 2021 roku (środa) o godz.15:30 i będą odbywać się cotygodniowo w sali konferencyjnej (pokój 228, I piętro) w siedzibie Starostwa Powiatu w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 5.

Osoby zainteresowane udziałem w ww. programie mogą uzyskać dodatkowe informacje w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3 lub pod nr tel.
17 22 12 566,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.