Powiatowe Centrum Pomocy w Ropczycach informuje, że w roku 2022 obowiązują nowe druki dotyczące dofinansowania ze środków PFRON do:

-  zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

-  likwidacji barier technicznych,

-  likwidacji barier architektonicznych,

-  likwidacji barier w komunikowaniu się,

-  uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,

- organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki,

- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

 Wszystkie nowe druki dostępne są w zakładce „pobierz plik” lub można otrzymać w siedzibie PCPR w Ropczycach.