Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach jako realizator programu zajęcia klubowe wtz,  informuje, że termin składania wniosków  o dofinansowanie zajęć klubowych upływa 31 października 2020r. Termin ten dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (12 miesięcy) począwszy od 1 lutego 2021r. do dnia 31 stycznia 2022r.


Poniżej można zapoznać się z Zasadami zbierania i rozpatrywania wniosków podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz załącznikami - wnioskiem, umową, sprawozdaniem.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce, tel. 17 86 52 540.
Do pobrania: Zasady zbierania i rozpatrywania wniosków podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz załączniki.