Zaproszenie na spotkania edukacyjne dla kobiet

Rozmiar czcionki:

ZAPROSZENIE


    Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ropczycach, działający w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, w związku z rosnącym zainteresowaniem problematyką przemocy i potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego, informuje o możliwości udziału  w spotkaniach edukacyjnych dla kobiet („Grupa Wsparcia”), mających na celu pomoc w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, możliwość odreagowania negatywnych doświadczeń oraz dostarczenie sobie emocjonalnego wsparcia i praktycznej pomocy w radzeniu sobie z codziennymi problemami.
Osoby uczestniczące w spotkaniach będą miały okazję wymienić się własnymi doświadczeniami, poglądami, a także porozmawiać na temat nurtujących je problemów.

Spotkania "Grupy Wsparcia" realizowane są w ramach "Programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020".
    
    Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach "Grupy wsparcia"  prosimy o kontakt z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Ropczycach w godz. 07:30-15:30, tel: 17/865 25 33 lub 17/22 12 566.


Serdecznie zachęcamy do udziału!!!