Harmonogram  rozpatrywania wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" – 2019r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach informuje, że przyjmowanie wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2019 r. będzie następowało w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 10 października 2019 roku w ramach  modułu II oraz do 31 sierpnia 2019 r. w ramach modułu I.

1. Przyjmowanie wniosków w ramach modułu II:
I etap od 04.03.2019 r. do 30.03.2019r. - przyjmowane będą wnioski dotyczące roku akademickiego 2018/2019,

II etap od 01.04.2019r. do 10.10.2019r. - przyjmowane będą wnioski dotyczące roku akademickiego 2019/2020.

2. Przyjmowanie wniosków w ramach modułu I:
 I etap od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.

II etap od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące realizaci pilotażowego programu "Aktywny samorząd" można uzyskać pod numerem telefonu 17 22 28 924, lub w siedzibie PCPR w Ropczycach w pokoju 211.