W związku z wdrażaniem przez Ministerstwo Zdrowia kompleksowej reformy systemu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży* informujemy, że w przypadku występowania u dzieci i młodzieży niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi, istnieje możliwość skorzystania z pomocy ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej
i psychoterapeutycznej stanowiących tzw. I poziom referencyjny systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W ramach pomocy oferowanej w ośrodkach można skorzystać z następujących świadczeń:
- porada psychologiczna diagnostyczna,
- porada psychologiczna,
- sesja psychoterapii indywidualnej,
- sesja psychoterapii rodzinnej,
- sesja psychoterapii grupowej,
- sesja wsparcia psychospołecznego,
- wizyta, porada domowa lub środowiskowa.
Pacjenci mogą skorzystać z oferowanej pomocy bez skierowania lekarskiego. Osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń. Praca ośrodków oparta jest przede wszystkim na realizacji świadczeń w środowisku. Z tego powodu zalecany jest wybór ośrodka jak najbliżej miejsca zamieszkania.
Poza ośrodkami I poziomu pomoc będzie można uzyskać w ośrodkach II poziomu (Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży) a także w ośrodkach III poziomu – wysokospecjalistycznych ośrodkach całodobowych.
Wykaz ośrodków I stopnia referencyjnego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży działających na terenie województwa podkarpackiego (stan na 21.04.2022 r. ) znajduje się w załączonym pliku.

Wykaz ośrodków - pobierz plik

 

*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. poz. 1640 z późn. zm.)