30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - święto wszystkich rodzin, które podjęły się przyjęcia i wychowania dzieci szczególnie doświadczonych przez los, otaczając ich szacunkiem oraz zapewniając im bezpieczeństwo i stabilizację oraz dając szansę dorastania i rozwoju w rodzinie.
Z tej okazji wszystkim Rodzinom Zastępczym oraz osobom prowadzącym Rodzinny Dom Dziecka składamy podziękowania za troskę i poświęcenie ofiarowane Waszym podopiecznym. Życzymy Państwu wielu sił, zdrowia, zrozumienia, cierpliwości i wiary w przezwyciężaniu trudności, ale również satysfakcji i radości oraz doświadczania samych dobrych chwil w codziennej opiece nad dziećmi.
Aby radość i wdzięczność Państwa podopiecznych wynagradzała Wam trud włożony w wychowanie drugiego człowieka.

 

Dyrektor i pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ropczycach