Centrum psychologiczno-prawne - bezpłatna pomoc dla obywateli Ukrainy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach informuje, że Centrum psychologiczno-prawne prowadzone przez Fundację Instytutu Rzeczypospolitej im. Pawła Włodkowica w Warszawie oferuje bezpłatną doraźną pomoc obywatelom Ukrainy,

poszkodowanym w wyniku działań wojennych na Ukrainie, w celu niwelowania u nich stresu związanego z wojną i koniecznością przesiedlenia się oraz zmianą otoczenia i kręgu kulturowego. Poradnictwo prowadzone jest w języku ukraińskim lub rosyjskim.
Pomoc prawna dotyczy przede wszystkim konsultacji związanych z legalizacją pobytu w Polsce. Dodatkowo, świadczone są usługi w zakresie porad prawnych w sprawach administracyjnych, cywilnych i karnych.
Wsparcie psychologiczne obejmuje konsultacje w ramach interwencji kryzysowej są skierowane do osób doświadczających zagubienia i kryzysu w związku z opuszczeniem ojczyzny. W ofercie poradni znajdą się działania terapeutyczne adresowane do osób indywidualnych, ale także do całych rodzin, w tym:
- psychoterapia indywidulana skierowaną do osób dorosłych od 17 roku życia,
- grupa wsparcia dla kobiet, będących matkami – potrzebującymi odnaleźć się w zmienionej rzeczywistości, poza rodzinnym krajem,
- grupa wsparcia dla młodych dorosłych (do 30 roku życia) – borykających się z doświadczeniami stresu i niepokoju, w związku z opuszczeniem ojczyzny i potrzebą podjęcia nowych zadań w obcym kraju.
Zatrudnieni specjaliści sprawują dyżury stacjonarnie oraz online. Aby skorzystać z pomocy należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy:
https://forms.gle/we3uKq9mNiBGW8vn6
Więcej informacji o działalności Fundacji Instytutu Rzeczypospolitej im. Pawła Włodkowica na stronie https://instytutrp.org/