Raport Fundacji Court Watch Polska pt. "Wymiar sprawiedliwości wobec przemocy domowej"

Dane Ministerstwa Sprawiedliwości z ostatnich lat jasno wskazują, że problem przemocy domowej jest niezmiennie aktualny, a podejmowane od lat działania naprawcze nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Od 2015 roku liczba osób skazanych za przestępstwa stanowiące różne formy przemocy domowej oscyluje wokół 11 tys. i utrzymuje się na względnie stałym poziomie. Nie zmniejsza się też liczba formularzy wszczynających Niebieską Kartę – od 5 lat oscyluje w przedziale 59,5-62 tys.
Raport Fundacji Court Watch Polska pt. "Wymiar sprawiedliwości wobec przemocy domowej" to najnowsze badania dotyczące zjawiska przemocy domowej. Znajdą w nim Państwo:
• wyniki największego w Polsce badania aktowego spraw z art. 207 kk (315 spraw z 21 sądów);
• wyniki badania społecznego (ankietowego) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie nt. postaw Polaków wobec zjawiska przemocy domowej;
• wyniki monitoringu rozpraw sądowych z art. 207 kk metodą court watch (254 obserwacje);
• diagnozę barier efektywnej pracy ze sprawcami w świetle wywiadów pogłębionych z praktykami.

Zapraszamy do lektury - raport dostępny pod linkiem:

https://courtwatch.pl/wp-content/uploads/2022/03/RAPORT_wymiar_spr_wobec_przemocy_domowej.pdf