Zarządzenie Dyrektora PCPR w Ropczycach w sprawie dnia wolnego od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach.

Zarządzenie - pobierz