Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach jako realizator programu Zajęcia klubowe wtz, informuje że termin składania wniosków o dofinansowanie zajęć klubowych upływa 19 listopada 2021r.
Poniżej można zapoznać się z Zasadami zbierania i rozpatrywania wniosków podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz załącznikami - wnioskiem, umową, sprawozdaniem.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce, tel. 17 86 52 544.

Zasady wraz z załącznikami