Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach przypomina, że do 10 października 2021r.można złożyć wniosek w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wniosek można złożyć przez internet za pomocą systemu SOW,  w siedzibie PCPR w Ropczycach oraz można przesłać pocztą tradycyjną.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie PCPR w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3, oraz telefonicznie - 17 22 28 924 lub 17 86 52 544.