Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizuje Ogólnopolską Kampanię Społeczną pod hasłem “By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”.
Celem Kampanii, realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą
w rodzinie.

 grafika.jpg

 

W ramach Kampanii przygotowano, między innymi, krótkie animowane formy filmowe skierowane do uczniów szkół podstawowych, z uwzględnieniem grup wiekowych uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć będą realizacji założonych celów kampanii.


Filmik dla klas I-III:
https://www.youtube.com/watch?v=JBmN3E_9sCg&feature=youtu.be

Filmik dla klas IV-VIII:
https://www.youtube.com/watch?v=B8VBHc7cW1M&feature=youtu.be