logo PFRON

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach od wielu lat realizuje pilotażowy program "Aktywny samorząd" finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach ww. programu osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności będąca przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka, które uczęszcza do przedszkola lub żłobka, może ubiegać się o pomoc finansową.
Ze środków PFRON w 2020 r. można otrzymać do 300,00 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną przebywającą w przedszkolu, żłobku lub pod inną tego typu opieką. Wymagany udział własny to 15%.
Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach.
Wnioski można składać także elektronicznie za pomocą platformy informatycznej SOW (System Obsługi Wsparcia). Warunkiem złożenia wniosku elektronicznie jest posiadanie podpisu elektronicznego.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.pfron.org.pl oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce, pokój 211, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30, tel. 17 22 28 924.