Drukuj

mt_ignore

„Nasza Baza” to miejsce wszechstronnego rozwoju – U nas dzieci i młodzież się nie nudzą! - wyposażenie Placówki.

Placówka wsparcia dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach, funkcjonuje od roku 2017. W latach 2017-2018, swoją działalność prowadziła w ramach projektu pn. Projekt  pn. Placówka wsparcia dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach. Aktualnie od roku 2019, działania odbywają się w ramach projekty pn. Wsparcie działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach. Oba projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna.

Dzięki środkom pozyskanym z funduszy Unii Europejskiej, placówka została wyposażona w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, sportowych, plastycznych, fotograficznych oraz edukacyjnych. Zakupiono bazę sprzętów i pomocy do prowadzenia zajęć z rozwoju kompetencji kluczowych tj. robotyka, zajęcia komputerowe, zajęcia z zakresu umiejętności uczenia się, porozumiewanie się w języku ojczystym, język angielski.

 

Baza wyposażenia:

Bogata baza wyposażenia placówki jest wykorzystywana każdego dnia podczas realizacji poszczególnych zajęć i udzielania wsparcia dzieciom i młodzieży. Dzieci bardzo chętnie korzystają z ww. sprzętów.

 

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1