„Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” to główne hasło kampanii edukacyjno-profilaktycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, organizowanej w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”.
W związku z kampanią w Placówce Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach 15 i 16 maja 2019 roku zorganizowane zostały spotkania z Policjantami. Specjalista ds. Nieletnich podkom. Anna Malinowska oraz dzielnicowi asp. Paweł Baran i sierż. szt. Marcin Bieszczad omówili główny obszar dotyczący narkotyków, dopalaczy i środków odurzających. Funkcjonariusze przedstawili jak zgubnie oddziaływają na organizm ludzki tego typu substancje. Uświadamiali, że ich zażywanie wiąże się z poważnym ryzykiem dla zdrowia, a nawet życia. W trakcie spotkania zaprezentowany został spot kampanii i przedstawione główne cele akcji. Na zakończenie spotkania omówione zostały konsekwencje prawne związane z posiadaniem i rozprowadzaniem substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy oraz popełnieniem innych czynów zabronionych.