mt_ignore

mt_ignore

 

Jesień w „Naszej Bazie” 

Placówka wsparcia dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach w miesiącu październiku i w pierwszym tygodniu listopada zaproponowała dzieciom w Placówce  szereg zajęć aktywizujących czas wolny.

Odbywały się zajęcia z rozwoju kompetencji kluczowych tj. robotyka, zajęcia komputerowe, zajęcia z zakresu umiejętności uczenia się, porozumiewanie się w języku ojczystym, język angielski; zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje dzieci oraz zajęcia z zakresu wychowania i profilaktyki. Dzieci codziennie otrzymywały pomoc w ramach nauki i odrabiania zadań domowych.

 

W ramach pracy wychowawczej dzieci i młodzież uczestniczyła w zajęciach grupowych, w czasie których omówiły tematykę budowania obrazu pozytywnej samooceny; poznania siebie, swoich zainteresowań i zdolności; kreowania pozytywnego obrazu własnej osoby i akceptacji siebie; kształtowania umiejętności planowania czasu wolnego oraz asertywnej obrony własnego zdania. Ponadto przeprowadzone zostały pogadanki wychowawcze z okazji obchodów Dnia Dawcy Szpiku – „Kim jest dawca szpiku kostnego”. W ramach zajęć wychowawczych i komputerowych w dniu obchodów Dnia Bezpiecznego Komputera omówiono tematykę zasad bezpiecznego korzystania z komputerów.

Dzieci otrzymały indywidualne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia bez Przemocy wzięły udział w warsztatach prowadzonych przez Panią psycholog Dominikę na temat zapobiegania zachowaniom przemocowym - „STOP Przemocy”. Ponadto uczestniczyły w warsztatach kształtujących poczucie własnej wartości – „Taki jaki jesteś, jesteś fajny”.

W ostatnich dniach października korzystając z pięknej jesiennej pogody dzieci i młodzież rozpoczęły swoją przygodę z tenisem. Zajęcia nauki gry w tenisa odbyły się na kortach tenisowych w Ropczycach. Pani Marzena - instuktor, przekazała dzieciom podstawowe informacje na temat technik gdy w tenisa. Trening nastawiony był na naukę podstawowych uderzeń, ćwiczenie koordynacji oraz na poprawę ogólnej sprawności fizycznej. Bardzo spodobały się zajęcia, zaangażowanie dzieci w naukę gry było duże.

Ponadto, codziennie dzieci korzystały z zasobów Placówki – gier, klocków, książek, sprzętów sportowych i edukacyjnych. Ostatnie dni pracy stacjonarnej w Placówce – pierwsze dni listopada dzieci i młodzież spędziła na zabawach w gronie rówieśników, grze w tenisa stołowego, cymbergaja, grając w gry planszowe.

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1