mt_ignore

 Po sierpniowej przerwie wakacyjnej, wraz z nowym rokiem szkolnym, 7 września br. wróciliśmy do pracy edukacyjno-wychowawczej w Placówce wsparcia dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach.

W związku z sytuacją epidemiologiczną jaka panuje w naszym kraju, system pracy placówki został dostosowany do obowiązujących wymagań. Dzieci podzielone zostały na cztery stałe grupy, które dojeżdżają do placówki w systemie rodzinkowym. Podczas pobytu w placówce dzieci z poszczególnych grup mają swoją odrębną salę, nie kontaktują się z rówieśnikami z drugiej grupy, a zajęcia prowadzą stali wychowawcy i instruktorzy.

Kontynuowane są zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych tj. robotyka, zajęcia komputerowe, zajęcia z zakresu umiejętności uczenia się, porozumiewanie się w języku ojczystym, język angielski. Organizowane są zajęcia rozwijające zdolności i pasje dzieci – muzyczno-taneczne, plastyczne, fotograficzne, sportowe i inne. Dzieci uczęszczające do placówki, mają codziennie organizowany czas na naukę własną oraz odrabianie zadań domowych. Przy wsparciu wychowawców i wolontariuszy nadrabiają braki edukacyjne. Otrzymują posiłek.

 

W placówce udzielane jest wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci oraz ich rodzin. Dzieci uczestniczą w indywidualnych spotkaniach z psychologiem, na których omawiają zagadnienia określone przez działający w placówce Zespół ds. oceny sytuacji dziecka tj. wychowawców, kierownika placówki oraz psychologa w Indywidualnych planach pracy z dzieckiem. Dodatkowo wzmacniają i utrwalają omawiane treści biorąc udział w warsztatach psychologicznych z zakresu funkcjonowania społecznego w grupie rówieśniczej, radzenia sobie z emocjami, prawidłowej komunikacji i in. Dzieci wymagające wsparcia w obszarach pedagogicznych, po przeprowadzonych testach stylów uczenia się oraz sporządzonej indywidualnej diagnozie, biorą udział w zajęciach grupowych z  pedagogiem.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci korzystają ze wsparcia w ramach konsultacji psychologicznych oraz pedagogicznych, na których otrzymują wskazówki do pracy w środowisku domowym -  konkretny pakiet ćwiczeń do wykonywania z dziećmi w domu, celem wspomagania i utrwalania zdobytej przez dzieci wiedzy i umiejętności.

Mimo czasu pandemii oraz obostrzeń, które musieliśmy wprowadzić w placówce, dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, aktywnie angażują się w działania podejmowane i proponowane przez wychowawców i instruktorów. Pośród natłoku obowiązków szkolnych, dają sobie czas na relaks, rozwijanie pasji oraz wzmacnianie relacji z rówieśnikami.

W ostatnim czasie dzieci wzięły udział w ciekawych zajęciach nt. pierwszej pomocy oraz tak istotnych i ważnych w obecnym czasie zasad przestrzegania higieny osobistej. W grupach omawiały temat: kultura zachowania – szacunek wobec innych. Utrwalały sobie zasady przedstawiania się. Wzmacniały poczucie własnej wartości. Pracowały grupowo nad zagadnieniem kultury zachowania i szacunku wobec innych w  świecie wirtualnym, wzięły udział w zajęciach nt. kształtowania umiejętności organizacji własnego czasu wolnego. W dniu 9 października br. odbył się questing historyczny pn. „Po śladach przeszłości”, w którym dzieci zapoznały się z historią Ropczyc. Przemierzając ulice, poznali znanych i cenionych ludzi zasłużonych dla naszego miasta. Narratorem wyprawy był Kazimierz Wielki, założyciel Ropczyc.

 Już połowa października, dlatego powoli przygotowujemy się i z niecierpliwością czekamy na zabawę andrzejkową, spotkanie mikołajkowe oraz biesiadowanie przy choince z kolędą w tle. Mamy nadzieję, że pomimo stanu pandemii w naszym kraju, uda nam się zorganizować w Placówce wszystkie zaplanowane wydarzenia, bo przecież nie ma dziecka, które nie czeka na andrzejkowe wróżby i św. Mikołaja…

Tymczasem, zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszych zajęć w placówce…  

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1