W warsztatach wzięło udział 7 osób. W przyjaznej atmosferze przy kawie i ciasteczku, prowadząca warsztaty pani psycholog przekazała najważniejsze zasady wychowawcze. Poruszony został temat wyznaczania dzieciom granic, ustalania obowiązujących w domu zasad i obowiązków, a także egzekwowania związanych z nimi konsekwencji. Omówione zostało ważne zagadnienie budowania w dziecku pozytywnego obrazu samego siebie, zachęcania do współpracy w relacji opartej na wzajemnym szacunku.

Rodzice i opiekunowie, biorący udział w warsztatach, mieli możliwość zadawania pytań i przedyskutowania możliwych do zastosowania rozwiązań konkretnych sytuacji wychowawczych sprawiających trudności.

Każdy z uczestniczących w warsztatach otrzymał bezpłatne materiały edukacyjne, umożliwiające pogłębienie poruszanej tematyki oraz dalsze doskonalenie kompetencji rodzicielskich.

Następna, ostatnia już edycja warsztatów kompetencji rodzicielskich w ramach Projektu pn. Wsparcie Działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza’ w Ropczycach odbędzie się w pierwszej połowie przyszłego roku.

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy


Z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy, który obchodzony jest zawsze w drugą sobotę września, 13 września 2019 roku w Placówce Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” zorganizowane zostało spotkanie z panem Piotrem – ratownikiem medycznym.
Dzieci, uczestniczące w zajęciach, miały możliwość zapoznania się z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz wzywania służb ratunkowych. Pod czujnym okiem specjalisty, przećwiczyły ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Zadawały mnóstwo pytań, na które zaproszony gość cierpliwie odpowiadał.
Dzięki prelekcji i pokazowi, uczestnicy projektu nauczyli się wielu ważnych umiejętności, które w przyszłości mogą przyczynić się do uratowania czyjegoś życia.