13 czerwca 2019 roku odbył się piknik rodzinny dla rodzin uczestników Projektu Wsparcie Działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza’, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, którego realizatorem jest Powiat Ropczycko-Sędziszowski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach. Dla całych rodzin dzieci uczestniczących w Projekcie udział w imprezie był bezpłatny.

Była to okazja do wspólnego świętowania Dnia Dziecka, a także zbliżającego się Dnia Ojca i minionego już Dnia Matki. Dzięki gościnności Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie impreza odbyła się w parku, a dzieci miały możliwość skorzystania z pobliskiego placu zabaw oraz przejażdżki bryczką. Zespół animatorów zadbał o dobrą zabawę – były bańki mydlane, kącik zabaw dla maluchów, malowanie twarzy, pop-corn i wata cukrowa. Rodziny brały udział w grach i konkursach integracyjnych dla całych rodzin, a każda z nich otrzymała nagrodę!

Dzięki uprzejmości sponsorów zorganizowana została loteria fantowa, w której wszystkie losy były szczęśliwe!

 Dziękujemy sponsorom: Zakładowi Produkcji Cukierniczej CUKROMIX-BIS Sp. z o.o. z Ropczyc, panu Stanisławowi Rymutowi- właścicielowi „PHU Rymut” z Sędziszowa Młp. oraz sklepowi „PSP Mrówka” w Ropczycach za przekazane słodycze oraz gadżety-nagrody dla rodzin.