UTWORZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO „NASZA BAZA” W ROPCZYCACH w roku 2017.
 
W roku 2017 została utworzona i oddana do użytku Placówka Wsparcia Dziennego „NASZA BAZA” w Ropczycach, która w ramach dwóch projektów prowadziła działalność od listopada br. do końca grudnia 2018 roku,  a jej  trwałość rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług, zachowana będzie po zakończeniu realizacji projektów,  do  grudnia 2020 roku.

 
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO  „NASZA BAZA” W ROPCZYCACH
WSPARCIE DZIECKA I RODZINY PRZEZ CAŁY ROK
CEL: Wspieranie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
Placówka Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach, zapewniała będzie wsparcie przez cały rok szkolny oraz w okresie wakacji.  W trakcie roku szkolnego, czynna będzie w od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych – planowane godziny to 13.00-18.00 - łącznie 5 godzin dziennie, natomiast w trakcie ferii i wakacji, w godzinach przedpołudniowych dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców. Dzieci mieszkające w Ropczycach będą mogły uczestniczyć w zajęciach codziennie. Dzieci mieszkające poza gminą Ropczyce, będą mogły brać udział w zajęciach dwa/ trzy razy w tygodniu. Sporządzone zostaną grafiki i harmonogramy zajęć dla dzieci z poszczególnych gmin.
SPECJALISTYCZNE WSPARCIE DZIECKA I RODZINY