W dniu 23 lipca przez pracowników Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza”    w Ropczycach została zorganizowana wycieczka do Portu Lotniczego w Jasionce.

Jak określać dziecku granice?  

Nie ma wychowania tam, gdzie nie ma oznakowanych szlaków, po których można się bezpiecznie poruszać.

Od 28 czerwca w Placówce Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach rozpoczęły się wyczekiwane przez wszystkie dzieci wakacje.

Dzień 30.07.2021 był ostatnim dniem wakacyjnego wsparcia dla wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach. Na koniec wakacji odbyła się wycieczka do Parku Rozrywki ZATORLAND w Zatorze. „Zatorland” to miejsce stworzone dla dzieci z myślą o ich edukacji poprzez rozrywkę.

W dniu 16 lipca br. odbyły się warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji rodzicielskiej dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci objętych wsparciem Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach. W warsztatach tych wzięło udział siedmioro rodziców/opiekunów prawnych.

Dzień 15.07.2021r. to kolejny dzień, w którym wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach udali się na wycieczkę krajoznawczo-turystyczną - tym razem obiektem zwiedzania stały się zabytki województwa Świętokrzyskiego

W dniu 05.07.2021 dzieci, które wyróżniały się wysoką frekwencją oraz pracą i dużym zaangażowaniem w życie i działalność Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach w formie nagrody wyjechały na wycieczkę do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie.

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy:

cieszyć się bez powodu,

być ciągle czymś zajętym

i domagać się — ze wszystkich sił — tego, czego pragnie.”

 

Paulo Coelho, Piąta góra

 Dzień Dziecka to czas szczególny dla wszystkich dzieci, tych małych i dużych…

W bieżącym roku z uwagi na panujące obostrzenia, dzień 1 czerwca, wyczekiwany przez wszystkie dzieci nie mógł przebiegać tak, jak wielu z nas sobie go wymarzyło. Okazało się jednak, że do radosnej, beztroskiej zabawy nie potrzeba zbyt wiele.

W dniu 25 maja br. pełni energii, pozytywnych emocji i ciekawi wrażeń pojechaliśmy do Kopalni Soli Bochnia.