ZAPROSZENIE
do udziału w spotkaniach edukacyjnych dla Kobiet („Grupa Wsparcia”)

       Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ropczycach informuje o możliwości udziału w spotkaniach edukacyjnych dla Kobiet („Grupa Wsparcia” dla Kobiet doświadczających przemocy), mających na celu pomoc w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, możliwość odreagowania negatywnych doświadczeń oraz dostarczenie sobie emocjonalnego wsparcia i praktycznej pomocy w radzeniu sobie z codziennymi problemami.
        Osoby uczestniczące w spotkaniach będą miały okazję wymienić się własnymi doświadczeniami, poglądami, a także porozmawiać na temat nurtujących je problemów.
Spotkania "Grupy Wsparcia" w ramach "Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020 pn. RODZINA BEZ PRZEMOCY", będą odbywać się cyklicznie.

       Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3, w godz. 08:00-15:00, tel: 17/865 25 33 lub 17/22 12 566.

 

Prosimy również o przekazanie informacji o możliwości udziału w „Grupie Wsparcia” osobom zainteresowanym w Państwa otoczeniu!!!