Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach jako realizator programu Zajęcia klubowe w WTZ informuje, że w terminie od dnia 1 czerwca 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. odbędzie się druga tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „ Zajęcia klubowe w WTZ „. Dotyczy ona zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego ( tj. od dnia 1 sierpnia 2024r. do dnia 31 stycznia 2025r.), oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PCPR w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce, tel. 17 86 52 544.