Zakończenie realizacji projektu pn. Wspieranie działań pieczy zastępczej”

W dniu 31.12.2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach zakończyło realizację projektu pn. „Wspieranie działań pieczy zastępczej”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W ramach ww. projektu wsparcie uzyskały rodziny zastępcze z terenu naszego powiatu poprzez udział w poradnictwie psychologicznym, prawnym oraz grupie wsparcia.

W latach 2020-2021 w związku z trwałością ww. projektu rodziny zastępcze nadal mogą korzystać z poradnictwa psychologicznego, prawnego i grupy wsparcia.