Opłatę za wydanie karty parkingowej należy wnieść na następujący numer rachunku bankowego:

60 9171 0004 0019 9720 2000 0010

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach

ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce

koszt opłaty za wydanie karty parkingowej wynosi -  21 zł

 

TYTUŁEM:

Opłata za wydanie karty parkingowej dla (dane osoby niepełnosprawnej)