W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Naszej Instytucji: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania Naszej Instytucji.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach jest jednostką organizacyjną powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

PCPR w Ropczycach  jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. PCPR w Ropczycach została utworzona w roku 2000r. decyzją Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Przyjęcia Interesantów w sprawie skarg i wniosków:

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach - w każdy poniedziałek w godzinach od 8:00 do 11:00