Dokumenty do pobrania

.

Rozmiar czcionki:

Dokumenty do pobrania  w celu wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego lub wspomagajacego:

1. wniosek o użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego lub wspomagającego - pdf 

   wniosek o użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego lub wspomagającego - word

2. umowa użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego lub wspomagajacego - pdf2.

umowa użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego lub wspomagającego- word

3. umowa poręczenia - pdf

umowa poręczenia - word

4. formularz zgłoszeniowy - pdf

  formularz zgłoszeniowy- word 

5. oświadczenie uczestnika projektu - pdf

     oświadczenie uczestnika projektu - word 

6. oświadczenie o miejscu zamieszkania - pdf

     oświadczenie o miejscu zamieszkania - word-

7. oświadczenie o miejscu zamieszkania dla przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego, pełnomocnika - pdf

    oświadczenie o miejscu zamieszkania dla przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego, pełnomocnika - word

8. zaświadczenie lekarskie - pdf - pdf

     zaświadczenie lekarskie - word

9. pełnomocnictwo - pdf - pdf

    pełnomocnictwo - word

10. oświadczenie o zapoznaniu się ze sposobem użytkowania sprzętu - pdf

      oświadczenie o zapoznaniu się ze sposobem użytkowania sprzętu - word

11. oświadczenie poręczyciela - pdf

     oświadczenie poręczyciela - word

12. wniosek o przedłużenie umowy użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego lub wspomagajacego - pdf

wniosek o przedłużenie umowy użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego lub wspomagajacego - word

13. aneks do umowy użyczenia - pdf

     aneks do umowy użyczenia - word

14. aneks do umowy poręczenia - pdf

aneks do umowy poręczenia -word

Regulamin działalności Powiatowej wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Ropczycach.

Zasady udostępniania sprzętu rehabilitacyjnego, pielegnacyjnego lub wspomagajacego.

Wykaz sprzętu