Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Ropczycach

Rozmiar czcionki:

Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego - broszura informacyjna

 

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Ropczycach zakupiło urządzenie do nauki chodzenia i pionizacji NF-WALKER 2 w ramach projektu pn. „Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Ropczycach", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Chodzik NF-WALKER 2 jest urządzeniem, dzięki którym dzieci o ograniczonej sprawności ruchowej lub ograniczonej możliwości stania i poruszania się mają możliwość niezależnego ruchu, stania lub kroczenia.

Urządzenie to jest przeznaczone dla dzieci z zaburzeniami funkcjonalnymi tj. dziecięcym  porażeniem mózgowym, różnymi zespołami chorobowymi czy rozszczepem kręgosłupa o wzroście w zakresie  od 100 cm do 140cm.

Dodatkowo NF-Walker 2:
-    pobudza do samodzielnego poruszania się i uczestniczenia w codziennych czynnościach z wolnymi obiema rękami,
 -    umożliwia stanie i chodzenie w skorygowanej pozycji z optymalnym obciążeniem i naturalnym chodem naprzemiennym,
 -    jest dostosowany do indywidualnych potrzeb, dzięki czemu umożliwia poruszanie się dzieci ze znacznym stopniem niepełnosprawności,  
-    pozwala na uczestniczenie w komunikacji oraz na komunikację z innymi osobami na poziomie oczu,
 -    wpływa na wydolność oddechową i krążenie dzięki pozycji pionowej i aktywności ciała,  -    pobudza działanie przewodu pokarmowego,
 -    zapobiega skurczom i deformacjom, a także zmniejsza napięcie mięśniowe poprzez rozciąganie mięśni i stawów,  -    dzięki aktywnej pozycji stojącej - pozytywnie wpływa na sprawność intelektualną.
 
Rehabilitacja przy pomocy urządzenia NF-WALKER 2 stwarza doskonałe warunki do rozwijania u dziecka możliwości niezależnego ruchu w pozycji stojącej, ma również ogromny wpływ na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka.
 
Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Ropczycach może bezpłatnie wypożyczyć urządzenie NF-WALKER 2. Aby można było wypożyczyć ww. urządzenie należy złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem od lekarza potwierdzające konieczność rehabilitacji przy pomocy ww. urządzenia.
Urządzenie zostanie indywidualnie dopasowane do potrzeb dziecka przez specjalistę a także zostaną przeszkoleni rodzice lub opiekunowie w zakresie użytkowania NF-WALKER 2.
 
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 17 86 52 540, lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce, pokój 210 lub 212.

 

Zaprasza mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego  do bezpłatnego wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego

Sprzęt mogą wypożyczać osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia, czy niepełnosprawność wymagają wsparcia z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu (konieczne zaświadczenie lekarskie).

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych usług dodatkowych:

1. doradztwo i instruktaż w warunkach domowych, w miejscu zamieszkania osoby wypożyczającej - usługa świadczona przez rehabilitanta

- usługa szczególnie zalecana osobom, które wypożyczają sprzęt po raz pierwszy lub sprzęt, którego obsługa wymaga szerszego instruktażu, jak również osobom ze skomplikowanymi schorzeniami lub urazami;
- rehabilitant nauczy właściwie i efektywnie użytkować sprzęt, wskaże odpowiedni zakres ćwiczeń, doradzi w doborze sprzętu, przygotuje indywidualny program aktywnej rehabilitacji z wykorzystaniem wypożyczonego sprzętu;
- zgłoszenie zapotrzebowania na taką usługę we wniosku o wypożyczenie sprzętu

2. dowóz sprzętu do domu oraz transport zwracanego sprzętu do Wypożyczalni - dotyczy sprzętu o dużych rozmiarach, którego przewiezienie autem osobowym jest niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Więcej informacji na temat dostępnego sprzętu, grupy osób uprawnionych do korzystania z usług Wypożyczani, zasad wypożyczania sprzętu, niezbędnych dokumentów - można uzyskać: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pod nr tel. 17 22 28 957 oraz w siedzibie Wypożyczalni w Ropczycach ul. Konopnickiej 3, I piętro pokój 212.

 

Projekt pn. „Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Ropczycach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Projekt pn. „Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Ropczycach” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Skorzystaj z doradztwa i instruktażu w warunkach domowych - nieodpłatnych usług świadczonych przez rehabilitanta

 • zgłoś taką potrzebę we wniosku o użyczenie sprzętu
 • rehabilitant, za pośrednictwem pracowników Wypożyczalni, umówi się z Tobą na wizytę w miejscu twojego zamieszkania
 • przeprowadzi instruktaż obsługi wypożyczonego sprzętu, wskaże bezpieczny, właściwy i najbardziej efektywny sposób jego użytkowania, udzieli porad
  w zakresie korzystania z wypożyczonych urządzeń
 • doradzi w doborze sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego czy pielęgnacyjnego
 • wskaże odpowiedni zakres ćwiczeń
 • przygotuje indywidualny plan aktywnej rehabilitacji, w szczególności dla osób po udarach, skomplikowanych urazach, zabiegach, np. operacji stawu biodrowego
 • naukę obsługi sprzętu i doradztwo dostosuje do indywidualnych potrzeb
  i możliwości wypożyczającego

Usługi świadczone przez rehabilitanta to większa szansa na:

 • powrót do sprawności i aktywności
 • poprawę Twojego stanu zdrowia
 • poprawę jakości Twojego życia

Usługi są BEZPŁATNE !!!!

 

 

POWIATOWA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH PROWADZONA PRZEZ PCPR W ROPCZYCACH ROZSZERZA ZAKRES SWOICH USŁUG

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach z początkiem 2018 roku przystąpiło do realizacji projektu pn. „Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Ropczycach". Realizowany jest on w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna/Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Cel projektu - zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w postaci umożliwienia bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego lub wspomagającego połączonego z doradztwem i instruktażem obsługi, dla mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego - osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają wsparcia z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu, poprzez doposażenie w sprzęt  i dofinansowanie funkcjonowania wypożyczalni w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2019 r.
Dotychczas sprzęt rehabilitacyjny mogły wypożyczać tylko osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Od stycznia 2018 r. krąg osób uprawnionych do korzystania z usług Wypożyczalni poszerzył się.

Obecnie sprzęt mogą wypożyczać mieszkańcy powiatu ropczycko-sędziszowskiego, którzy są:

a.    osobami z niepełnosprawnością - posiadającymi aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wydane przez ZUS / KRUS (wydane do końca 1997 r.) lub
b.    osobami nie posiadającymi aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, ale wymagającymi rehabilitacji i /lub usług pielęgnacyjnych w warunkach opieki domowej, należącymi do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W tej grupie do wsparcia kwalifikują się:
- osoby niesamodzielne, które z uwagi na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, wymagają opieki lub pomocy w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, w tym osoby starsze, osoby po operacjach, leczeniu szpitalnym, unieruchomione po urazach, ciężko i długotrwale chorujące
- osoby z zaburzeniami psychicznymi (w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Dz.U.2017.0.882. t.j) - nie posiadające aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności
- osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej z uwagi na ubóstwo
- rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością - rodzice/opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością, którzy w związku z opieką nad dzieckiem sami nabywają różnych schorzeń, np. układu ruchowego.

Warunkiem koniecznym skorzystania z usług Wypożyczalni, niezależnie od statusu osoby uprawnionej, jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego konieczność korzystania z określonego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego lub wspomagającego.

Zasady udostępniania sprzętu oraz szczegółowe warunki jakie musi spełnić wypożyczający, w tym dokumenty, jakie jest zobowiązany dostarczyć, reguluje Regulamin wypożyczalni zamieszczony pod niniejszym artykułem oraz na stronie PCPR w Ropczycach http://www.pcpr-ropczyce.pl, a także w siedzibie Wypożyczalni.

Wykaz dostępnego sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego znajduje się w siedzibie Wypożyczalni. Będzie on także dostępny na stronie www.pcpr-ropczyce.pl. W najbliższych miesiącach planowane jest doposażenie Wypożyczalni w nowy sprzęt i znaczące rozszerzenie jej asortymentu.


Ponadto Wypożyczalnia od tego roku zwiększa zakres świadczonych usług poprzez:

- udzielanie nieodpłatnego doradztwa i instruktażu dotyczącego użyczonego sprzętu w warunkach domowych (w miejscu zamieszkania wypożyczającego) realizowanych przez rehabilitanta - przy zgłoszeniu takiej potrzeby we wniosku o użyczenie. W zakresie usług rehabilitanta będzie także ustalanie indywidualnych programów aktywnej rehabilitacji, w szczególności w przypadku osób po udarach, skomplikowanych urazach, operacjach, gdzie wykorzystanie użyczonego sprzętu wymaga indywidualnego podejścia.

- dowóz sprzętu do miejsca zamieszkania wypożyczającego oraz transport zwracanego sprzętu do Wypożyczalni - dotyczy sprzętu o dużych rozmiarach, którego przewiezienie autem osobowym jest niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych zapewnia dostęp do swoich usług dla osób ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności.

Wszelkie informacje na temat Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego
i Urządzeń Pomocniczych, a także realizowanego projektu i zasad rekrutacji można uzyskać pod nr tel. 17 22 28 957 oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach.
 
Wartość projektu: 1 188 500,40 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 010 225,34 PLN

Ważne !!!!
Siedziba Wypożyczalni mieści się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 3 - I piętro, pokój nr 212

Regulamin działalności Powiatowej wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Ropczycach

Zasady udostępniania sprzętu rehabilitacyjnego, pielegnacyjnego lub wspomagajacego

Wykaz sprzętu

 

Projekt "Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Ropczycach".