Bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna

Rozmiar czcionki:
Informujemy o możliwości uzyskania bezpłatnej porady prawnej, pomocy psychologicznej i socjalnej w ramach działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lubzinie.

Porady skierowane są przede wszystkim do osób i rodzin borykających się z problemami alkoholizmu i przemocy w rodzinie jak również do tych, które potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Dyżury prawnika i psychologa w roku 2008 odbywają się według następującego harmonogramu:

 

Dyżury prawnika: II i IV wtorek miesiąca, w godzinach 15:30-18:00

Dyżury psychologa: każdy wtorek miesiąca,  w godzinach 15:00-18:00

 

Dyżury specjalistów odbywają się w siedzibie PCPR w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 5 – parter, pokój 124.

 

Wszystkie osoby potrzebujące wsparcia, w tym psychologicznego, serdecznie zapraszamy do Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lubzinie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego: tel./fax 17 22 12 566.