Zaproszenie na spotkania edukacyjne dla kobiet

Rozmiar czcionki:

 

ZAPROSZENIE


    Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ropczycach, działający w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, w związku z rosnącym zainteresowaniem problematyką przemocy i potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego, informuje o możliwości udziału  w spotkaniach edukacyjnych dla kobiet („Grupa Wsparcia”), mających na celu pomoc w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, możliwość odreagowania negatywnych doświadczeń oraz dostarczenie sobie emocjonalnego wsparcia i praktycznej pomocy w radzeniu sobie z codziennymi problemami.
Osoby uczestniczące w spotkaniach będą miały okazję wymienić się własnymi doświadczeniami, poglądami, a także porozmawiać na temat nurtujących je problemów.

Spotkania "Grupy Wsparcia" realizowane są w ramach "Programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020".
    
    Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach "Grupy wsparcia"  prosimy o kontakt z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Ropczycach w godz. 07:30-15:30, tel: 17/865 25 33 lub 17/22 12 566.


Serdecznie zachęcamy do udziału!!!

 

 

 

 

 

 

Protokół z przeprowadzonego postępowania u udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o naborze uczestników do kolejnej edycji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
    W związku z realizacją „Programu korekcyjno-edukacyjnego powiatu ropczycko-sędziszowskiego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019-2020” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach zaprasza osoby zainteresowane uczestnictwem w programie do kontaktu z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3, tel. 17 22 12 566.
    Udział w programie jest bezpłatny.
    Celem programu jest psychoedukacja w kierunku zmiany zachowań typu przemocowego na rzecz postawy partnerstwa i poszanowania domowników oraz odpowiedzialności za popełnione czyny.
Niniejszy program skierowany jest w szczególności do:
1.    osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa
w programie korekcyjno-edukacyjnym;
2.    osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychoaktywnych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
3.    osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestniczenia w programie korekcyjno-edukacyjnym.

 Program ma charakter edukacyjno – korekcyjny. Część edukacyjna skoncentrowana jest na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy. Część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę korzystania ze wsparcia społecznego.
    Czas trwania programu obejmuje 60 godzin zajęć grupowych oraz 2 godziny/uczestnika -zajęć indywidualnych.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE ADRESU

Szanowni Państwo,
Informujemy, że z dniem 24.11.2017r. ulegną zmianie adresy siedzib:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach,
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lubzinie,
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ropczycach,
Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych
w Ropczycach.

Nowy adres to:
                              Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach
           ul. Konopnickiej 3
39-100 Ropczyce
        
            Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ropczycach
ul. Konopnickiej 3
39-100 Ropczyce

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ropczycach
ul. Konopnickiej 3
39-100 Ropczyce

Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
i Urządzeń Pomocniczych w Ropczycach
ul. Konopnickiej 3
39-100 Ropczyce


Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.
Numery NIP, Regon pozostają bez zmian.
Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanej do nas korespondencji, dokumentach oraz wystawianych fakturach.
Bieżącą korespondencję należy kierować pod ww. adresy.
W przypadku wątpliwości nasi pracownicy udzielą potrzebnych informacji.

 

 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ropczycach

39-100 Ropczyce, ul. Konopnickiej 3

tel./faks: 17 22 12 566

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Joanna Wlezień - pomoc administracyjna

Anna Sztokman - psycholog

Katarzyna Przypek - specjalista pracy z rodziną

lub

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

39-100 Ropczyce

ul. Konopnickiej 3

tel./faks: 17 22 27 576 lub 17 86 52 533

 

 

Mieszkańcy powiatu ropczycko-sędziszowskiego, znajdujący się w sytuacji kryzysu z powodu:

• przemocy w rodzinie,

• uzależnienia,

• problemów małżeńskich,

• trudności wychowawczych,

• kataklizmu,

• katastrofy,

• innych sytuacji kryzysowych.

 

W ramach działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lubzinie, mogą skorzystać w zależności od potrzeb

• z bezpłatnej pomocy psychologicznej i wsparcia,

• z poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, prawnego, pedagogicznego i socjalnego,

• w uzasadnionej sytuacji z całodobowego, tymczasowego schronienia w hostelu, jeśli w danej sytuacji kryzysowej pobyt w miejscu zamieszkania jest niemożliwy,

• z pomocy skierowanej do osób stosujących przemoc w rodzinie w formie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych,

• z grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie,

• z innych form pomocy i wsparcia oferowanych w ramach realizowanych programów.

(Szczegóły w zakładce: Formy pomocy)

Pomoc oferowana przez POIK udzielana jest bezpłatnie i niezależnie od innych kryteriów pomocy (np. pomocy społecznej), a formalności ograniczone są do minimum.  Na życzenie osoby zgłaszającej się, pomoc udzielana jest bez ujawniania tożsamości i innych danych identyfikacyjnych.

 Dyżury poradnictwa specjalistycznego POIK (prawnik, psycholog) odbywają się w II  środę miesiąca w godzinach od 14.30 do 17.00 i IV środę miesiąca w godzinach od 13.00 do 15.30. 

Aby skorzystać z  poradnictwa specjalistycznego skierowanie nie jest wymagane, a wcześniejsze telefoniczne umawianie się i potwierdzanie wizyt praktykowane jest jedynie w celu udogodnienia kontaktu ze specjalistą. (Szczegóły w zakładce: Formy pomocy - poradnictwo specjalistyczne)

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych, związanych związanych z przemocą w rodzinie,materiały instruktażowe, zalecenia – dla osób realizujących te zadania. Szczegóły: http://bip.spropczyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-160