Pomoc dziecku i rodzinie

Rozmiar czcionki:

Joanna Idzior - kierownik zespołu ds. pieczy zastępczej tel:017 22 28 913, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pokój 121c

Iwona Łoch-Katlewska - pracownik socjalny tel: 017 22 28 913, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pokój 121c

Jadwiga Cierpiał - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 017 22 28 913,

pokój 121 c

Anna Sztokman - psycholog

tel. 017 22 28 913,

pokój 121 c

Realizowane zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym.

Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu ropczycko - sędziszowskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.

Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, zagospodarowanie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się.

Pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy.

Tworzenie i realizacja programów osłonowych, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie.

Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.

Sporządzanie sprawozdawczości z prowadzonej działalności oraz przekazywanie jej właściwym organom.

Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.