Pliki do pobrania

Rozmiar czcionki:

Formularze do pobrania:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 1. wniosek o wydanie orzeczenia - dorośli
 2. zaświadczenie lekarskie - dorośli
 3. wniosek o wydanie legitymacji dla dorosłych i dla dzieci
 4. wniosek o wydanie orzeczenia - dzieci
 5. zaświadczenie lekarskie - dzieci
 6. wniosek o wydanie karty parkingowej
 7. opłata za wydanie karty parkingowej - informacja
 8. oświadczenie o miejscu stałego pobytu
 9.  oplata za wydanie duplikatu legitymacji.doc

Rehabilitacja Społeczna

1.wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 2019 r.

2.wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego - 2019 r.

3.wniosek - likwidacja barier architektonicznych - 2019 r.

4.wniosek - likwidacja barier w komunikowaniu się - 2019 r.

5.wniosek - dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych - 2019 r.

 

Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Ropczycach

 

 1. wniosek o użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego lub wspomagającego
 2. umowa użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego lub wspomagajacego
 3. umowa poręczenia
 4. formularz zgłoszeniowy
 5. oświadczenie uczestnika projektu
 6. oświadczenie o miejscu zamieszkania
 7. oświadczenie o miejscu zamieszkania dla przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego, pełnomocnika
 8. zaświadczenie lekarskie
 9. pełnomocnictwo
 10. oświadczenie o zapoznaniu się ze sposobem użytkowania sprzętu
 11. oświadczenie poreczyciela
 12. wniosek o przedłużenie umowy użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego lub wspomagajacego
 13. aneks do umowy użyczenia
 14. aneks do umowy poręczenia

      Aktywny samorząd

 Moduł I

wniosek osoby niepełnosprawnej pełnoletniej

wniosek osoby niepełnosprawnej - podopieczny

załacznik nr 1 do wniosku - oświadczenie o dochodach

załącznik nr 2 zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Moduł II

1. wniosek osoby niepełnosprawnej

2. załącznik nr 1 zgoda na przetwarzanie danych osobowych

3. zaświadczenie z uczelni

4. oświadczenie o zwiększonych kosztach nauki