Pliki do pobrania

Rozmiar czcionki:

Formularze do pobrania:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 1. wniosek o wydanie orzeczenia - dorośli
 2. zaświadczenie lekarskizaświadczenie lekarskie - dorośli
 3. wniosek o wydanie legitymacji dla dorosłych i dla dzieci
 4. wniosek o wydanie orzeczenia - dzieci
 5. zaświadczenzaświadczenie lekarskie - dzieciie lekarskie - dzieci
 6. wniosek o wydanie karty parkingowej
 7. opłata za wydanie karty parkingowej - informacja
 8. oświadczenie o miejscu stałego pobytu
 9.  oplata za wydanie duplikatu legitymacji.doc

Rehabilitacja Społeczna

1.wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 2019 r.

2.wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego - 2019 r.

3.wniosek - likwidacja barier architektonicznych - 2019 r.

4.wniosek - likwidacja barier w komunikowaniu się - 2019 r.

5.wniosek - dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych - 2019 r.

 

Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Ropczycach

 

 1. wniosek o użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego lub wspomagającego
 2. umowa użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego lub wspomagajacego
 3. umowa poręczenia
 4. formularz zgłoszeniowy
 5. oświadczenie uczestnika projektu
 6. oświadczenie o miejscu zamieszkania
 7. oświadczenie o miejscu zamieszkania dla przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego, pełnomocnika
 8. zaświadczenie lekarskie
 9. pełnomocnictwo
 10. oświadczenie o zapoznaniu się ze sposobem użytkowania sprzętu
 11. oświadczenie poreczyciela
 12. wniosek o przedłużenie umowy użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego lub wspomagajacego
 13. aneks do umowy użyczenia
 14. aneks do umowy poręczenia

      Aktywny samorząd

 Moduł I

1. Wniosek osoby niepełnosprawnej pełnoletniej

2. Wniosek osoby niepełnosprawnej - podopieczny

3. załacznik nr 1 do wniosku - oświadczenie o dochodach

4. załacznik nr 3 do wniosku - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

5 zaświadczenie lekarskie obszar B zadanie nr 1 - dysfunkcje obu kończyn górnych
6. zaświadczenie lekarskie obszar B zadanie nr 1 - dysfunkcje narządu wzroku

7.załącznik 2a do wniosku zaświadczenie lekarskie obszar C zadanie nr 3 i 4

8. wkładka do wniosku obszar A zadanie nr 1

9.wkładka do wniosku obszar A Zadanie nr 2

10. wkładka do wniosku obszar B zadanie nr 1 i nr 2

11. wkładka do wniosku obszar B Zadanie nr 2

12. wkładka do wniosku obszar C Zadanie nr 2

13. wkładka do wniosku obszar C Zadanie nr 3

14. wkładka do wniosku obszar C Zadanie nr 4

15. wkładka do wniosku obszar D

Moduł II

1. wniosek osoby niepełnosprawnej

2. załącznik nr 1 oświadczenie o dochodach

3. załącznik nr 3 zgoda na przetwarzanie danych osobowych

4. zaświadczenie z uczelni

5. wkładka do wniosku moduł II

6. oświadczenie o zwiększonych kosztach nauki