PCPR informacje

Rozmiar czcionki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach

Adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach
39-100 Ropczyce
Ul. Konopnickiej 3

Tel.  17 22 27 576

fax. 17 86 52 524

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

NIP 818-15-26-559


Monika Kwietniewska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach

tel. 17 86 52 540

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój  216


Zespół ds. obsługi finansowo-kadrowej

Jolanta Sroka - główna księgowa
tel/fax: 17 86 52 531,

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 pokój 218

 

Magdalena Przydział -Dygdoń- starszy referent w zespole ds. obsługi finansowo - kadrowej

 tel/fax: 17 86 52 531,

e-mail mprzydzialTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój 218


Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

Joanna Idzior - kierownik zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel: 17 22 28 913

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój 201

Justyna Olech - pracownik socjalny

tel. 17 86 52 535

e-mail jolechTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój 202

Lidia Pijar - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Ewa Guśtak - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

tel: 17 22 100 48

pokój 203

Anna Sztokman-Szczepańskapsycholog

tel. 17  86 52 533

pokój 204

- promowanie rodzinnych form pieczy zastępczej.

- kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

- organizowanie i prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

- szkolenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

- prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

- zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.

- udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.

- dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

- zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.

- wytaczanie na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych.

- udzielanie pomocy i wsparcia usamodzielnianym wychowankom rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej.

- współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi.

- zawieranie porozumień między powiatami dotyczących umieszczania dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

- obciążanie wydatkami gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go pieczy zastępczej.

- opracowywanie i realizacja programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.


Zespół ds. pomocy instytucjonalnej i osób niepełnosprawnych

Agnieszka Grabiec - pomoc administracyjna

tel:  17 22 28 924,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój 211

- realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez udzielanie dofinansowania do: turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

- realiazacja pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

- opracowywanie, realizacja i wdrażanie programów z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w powiecie ropczycko – sędziszowskim.

Anna Niemiec - samodzielny referent

tel. 17 22 27 576,

fax. 17 86 52 524

e-mail pcprropczyceTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój 217

- obsługa administracyjno - biurowa PCPR,

- opracowywanie realizacja i wdrażanie programów z zakresu pomocy społecznej w powiecie ropczycko – sędziszowskim,

- umieszczanie kierowanych osób w domu pomocy społecznej,

- kierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy,

- pomoc kombatantom i uchodźcom,

- współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie pomocy oraz wsparcia osób i rodzin.

Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych w Ropczycach

Dorota Darłak - referent

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel 17 22 28 957,

pokój 212,

- obsługa administracyjno – biurowa wypożyczalni,

- wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych,

- szkolenie indywidualne osób w zakresie obsługi wypożyczonego sprzętu,

- realizacja pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"

Bogusław Kamiński - magazynier/konserwator

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 17 86 52 542

pokój 313

- wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych,

- przyjmowanie zwrotu sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych,

- napraw, konserwacja, przeglądy sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych.


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ropczycach

 

Monika Kwietniewska - Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Anna Jasek - Kisiel - sekretarz

Dorota Więcek – samodzielny referent

Joanna Żurek - samodzielny referent

tel: 17 22 28 968, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

39-100 Ropczyce, ul. Konopnickiej 3

- obsługa administracyjno – biurowa Zespołu,

- przyjmowanie wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,

- obsługa posiedzeń składów orzekających,

- wydawanie orzeczeń,

- wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,


Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ropczycach

Joanna Wlezień 

tel: 17 22 12 566, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Sztokman-Szczepańska - psycholog
godziny pracy psychologa: poniedziałek - wtorek od 8.00 do 15.30, środa od 10.00 do13.00

tel: 17 22 12 566 lub 17 86 52 533

- obsługa administracyjno – biurowa Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

- obsługa i prowadzenie dyżurów specjalistycznych z zakresu interwencji kryzysowej,

- prowadzenie poradnictwa w zakresie interwencji kryzysowej,

- prowadzenie zespołu interdyscyplinarnego,

- współpraca z Sądem Rejonowym, Policją, kuratorami sądowymi, Ośrodkami Pomocy Społecznej,
- i innymi instytucjami w zakresie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom dotkniętych problemami, przemocy oraz znajdującymi się w sytuacji kryzysowej.


Placówka wsparcia dziennego Nasza Baza

Katarzyna Przypek -  kierownik Placówki wsparcia dziennego Nasza Baza

tel. 17 86 52 545, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Administrator, specjalista ds. BHP

Kazimierz Kłak - tel. 17 86 52 541, mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.