Działalność 2019-2020

Działalność 2019-2020

Rozmiar czcionki:

Piknik rodzinny dla uczestników projektu pn. Wsparcie Działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza" w Ropczycach.

13 czerwca 2019 roku odbył się piknik rodzinny dla rodzin uczestników Projektu Wsparcie Działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza’, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, którego realizatorem jest Powiat Ropczycko-Sędziszowski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach. Dla całych rodzin dzieci uczestniczących w Projekcie udział w imprezie był bezpłatny.

Była to okazja do wspólnego świętowania Dnia Dziecka, a także zbliżającego się Dnia Ojca i minionego już Dnia Matki. Dzięki gościnności Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie impreza odbyła się w parku, a dzieci miały możliwość skorzystania z pobliskiego placu zabaw oraz przejażdżki bryczką. Zespół animatorów zadbał o dobrą zabawę – były bańki mydlane, kącik zabaw dla maluchów, malowanie twarzy, pop-corn i wata cukrowa. Rodziny brały udział w grach i konkursach integracyjnych dla całych rodzin, a każda z nich otrzymała nagrodę!

Dzięki uprzejmości sponsorów zorganizowana została loteria fantowa, w której wszystkie losy były szczęśliwe!

 Dziękujemy sponsorom: Zakładowi Produkcji Cukierniczej CUKROMIX-BIS Sp. z o.o. z Ropczyc, panu Stanisławowi Rymutowi- właścicielowi „PHU Rymut” z Sędziszowa Młp. oraz sklepowi „PSP Mrówka” w Ropczycach za przekazane słodycze oraz gadżety-nagrody dla rodzin.

 

"Narkotyki i dopalacze zabijają" - spotkanie z Policjantami

„Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” to główne hasło kampanii edukacyjno-profilaktycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, organizowanej w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”.
W związku z kampanią w Placówce Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach 15 i 16 maja 2019 roku zorganizowane zostały spotkania z Policjantami. Specjalista ds. Nieletnich podkom. Anna Malinowska oraz dzielnicowi asp. Paweł Baran i sierż. szt. Marcin Bieszczad omówili główny obszar dotyczący narkotyków, dopalaczy i środków odurzających. Funkcjonariusze przedstawili jak zgubnie oddziaływają na organizm ludzki tego typu substancje. Uświadamiali, że ich zażywanie wiąże się z poważnym ryzykiem dla zdrowia, a nawet życia. W trakcie spotkania zaprezentowany został spot kampanii i przedstawione główne cele akcji. Na zakończenie spotkania omówione zostały konsekwencje prawne związane z posiadaniem i rozprowadzaniem substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy oraz popełnieniem innych czynów zabronionych.

 

WYJAZD REKREACYJNY DO CENTRUM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU SPORT&FUN W DĘBICY

23 kwietnia 2019  r. - dzień wolny od zajęć szkolnych wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” spędzili w Centrum Aktywnego Wypoczynku Sport&Fun w Dębicy.
Młodsi skorzystali z wielopoziomowego placu zbaw z dwiema trampolinami, zjeżdżalniami: rolkową, falowaną dwutorową i tubową, armatkami, oraz innymi atrakcjami, takimi jak Fun Ball, zęby rekina, okrągłe maglownice, Spider Tower, kręcioł i bokser.
Uczestnicy wycieczki mieli okazję zagrać w mini bowling, który został zaprojektowany specjalnie dla graczy – zarówno młodszych jak i starszych, rozwijających zainteresowanie grą w kręgle. Ponadto mogli sprawdzić swoje zdolności taktyczne i precyzję w zabawie bronią laserową na cyberprzestrzennej arenie do gry w paintball.
Rywalizacja w grach zespołowych budziła wiele emocji. Wzmocniła w dzieciach sportowego ducha i dała sporo satysfakcji.
Wycieczka rekreacyjna do Dębicy była okazją do odpoczynku od codziennych obowiązków w aktywnej formie, sprzyjającej zdrowiu. Pozwoliła uczestnikom utrwalić umiejętności odpowiedniego zachowywania się w miejscach publicznych oraz zasady współpracy, współdziałania i bezkonfliktowej zabawy w gronie rówieśników.
Uczestnicy wycieczki wrócili do domów zadowoleni i z niecierpliwością oczekują kolejnych wycieczek i atrakcji, które planowane są już w czerwcu.