Zaproszenie do wolontariatu

Rozmiar czcionki:

Zaproszenie do wolontariatu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach serdecznie zaprasza do bezinteresownego zaangażowania się w pracę z dziećmi uczęszczającymi do Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza”.
Jeśli dysponujesz wolnym czasem i chcesz pomagać innym zostań wolontariuszem w „Naszej Bazie”!
Dzieci uczęszczające do Placówki mają zapewniony dojazd, zajęcia dodatkowe i opiekę, ale potrzebują również indywidualnego wsparcia w odrabianiu zadań domowych, towarzyszenia w zabawach i dobrego przykładu pozytywnych postaw społecznych.
I Ty możesz pomóc rozwinąć dziecku skrzydła!
Wolontariuszem może zostać osoba pełnoletnia i chętna do pracy z dziećmi.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach - Placówką Wsparcia Dziennego „Nasza Baza”, ul. Konopnickiej 3, tel. 17 86 52 545