Zapytanie ofertowe na dostawę i adaptację mebli do Placówki Wsparcia Dziennego Nasza Baza w Ropczycach

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe na dostawę i adaptację mebli do Placówki Wsparcia Dziennego Nasza Baza w Ropczycach

załącznik nr 1 - formularz oferty

załącznik - rysunki mebli

W zwiazku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia w pkt 1-  zestaw mebli,  zawartym w zapytaniu ofertowym zamieszczonym w dniu  22.05.2019r., w dniu 23.05.2019  zostało ponownie powyżej zamieszczone nowe zapytanie ofertowe uwzględniające zmianę opisu przedmiotu zamówienia.